Att stärka identitet och vara stolt över den man är

Napat Khiyapat som sitter med hörlurar på. Fotograf Patrick Degerman

Napat Khiyapat arbetar som modersmålslärare på modersmålsenheten.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med jobbet som modersmålslärare är att jag får träffa och lära ut thai till barnen som kommer från mitt land.

När känner du att du gör skillnad på jobbet?

När jag får uppskattning från mina elever och deras föräldrar för det jag gör under mina lektioner.

Är det något med ditt jobb som är svårt eller utmanande? Vad i så fall?

När det gäller studiehandledning. Det är en utmaning att jag måste kunna alla ämnen i skolan. Det kräver att jag måste läsa in mig för att kunna lämna över kunskapen till eleverna. Det kan handla om nya ord och specifika begrepp som jag måste kunna. Jag är utbildad konstlärare och modersmålslärare så det är en utmaning att lära mina elever kemi till exempel.

Napat framför datorn där hon undervisar på distans. Fotograf Patrick Degerman

Distansundervisning i modersmål

Vad önskar du att fler kände till om ditt yrke eller arbetsplats?

Att modersmålsundervisning spelar stor roll för samhället. Det är inte bara att man får lära sig språket. Det handlar om att anpassa sig till ett nytt land och en ny kultur samt att stärka identitet och vara stolt över den man är. Detta påverkar vårt bemötande gentemot människor i vårt samhälle.

Fler porträtt

Fler porträtt

Nils Knekta
Stödassistent

När personer som vi stöttar mår bra och vardagen fungerar så känner jag att jag har gjort en god insats.

Ann-Charlotte Nordenstam
Speciallärare VUX

Jag har förmånen att träffa så fina människor och jag ser framsteg hos mina elever varje dag.

Stina Milebro
Reparatör/rekondare

Det bästa med jobbet är att träffa kunderna, se det färdiga resultatet och att vi gör kunderna så nöjda.

Elin Lundström
Studie- och yrkesvägledare

När en person ger mig en känsla av att den är nöjd och tänker på nya sätt känner jag att jag gör skillnad.

Senast uppdaterad: