Förmåner för dig som anställd

Som tillsvidareanställd hos Skellefteå kommun har du en trygg anställning och bra förutsättningar för balans i livet. Men även konkreta förmåner som ger dig det lilla extra i vardagen.

Här är några exempel på förmåner som är specifika för Skellefteå kommun.

Personalförening. Är du medlem i Skellefteå kommuns personalförening har du rabatt hos flera butiker, och även hos gym och andra företag som främjar hälsan. Verksamheten har tre sektioner med medlemsaktiviteter inom områdena hälsa, kultur och fiske.

Förmånscykel. Du som är tillsvidareanställd av Skellefteå kommun erbjuds möjligheten att hyra en cykel mot bruttolöneavdrag.

Personalstuga i Krokfors. Skellefteå kommun äger ett fritidshus i Krokfors, mellan Tärnaby och Hemavan Det kan du som medarbetare hyra.

Trygghet och balans i livet

Som kommunanställd har du även några generella förmåner som hjälper dig att göra tillvaron mer harmonisk.

Trygg anställning. Du som är tillsvidareanställd i Skellefteå kommun har en trygg anställning. Det innebär att du alltid får erbjudande om ett ledigt arbete i staden om du skulle bli övertalig.

Tillägg till föräldraförsäkringen. Om du varit sammanhängande anställd under minst 365 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10 procent av inkomstbortfallet, under högst 180 kalenderdagar. Tillägget baseras på den lön du har första kalenderdagen av din föräldraledighet.

Utökad semester. Du har 25 semesterdagar. När du fyllt 40 får du 31 dagar och vid 50 år är du uppe i 32 dagar, alltså drygt sex veckors semester.

Semesterväxla. Du kan ansöka om att växla ditt semesterdagstillägg till lediga dagar med bibehållen lön. Till och med det kalenderår du fyller 39 år kan du växla till dig fem dagar. Från och med det år du fyller 40 år kan du växla till dig sex dagar.

Pension. Din arbetsgivare Skellefteå kommun betalar varje år in pengar till en kommunal tjänstepension åt dig. Det regleras i avtal mellan arbetsgivaren och fackförbunden. Avtalen ger dig som medarbetare bland annat ett grundskydd i form av egen ålderspension och efterlevandepension till dina anhöriga.

Löneväxling för pension. När du löneväxlar avstår du från en del av din bruttolön. I gengäld avsätter arbetsgivaren en del av summan till din pension. Eftersom skatten på pensionssparande är lägre än arbetsgivaravgiften får du cirka sex procent mer i pension än vad du hade fått i lön. Löneväxling är dock bara fördelaktigt om du tjänar över ett visst belopp.

Flexibel arbetstid. I flera av kommunens verksamheter har du flexibel arbetstid som underlättar föreningen av arbete, fritid och familjeliv. Du har rätt att jobba heltid med möjlighet att arbeta deltid. Det ger dig även möjlighet att påverka din arbetstid om det fungerar med hänsyn till verksamhetens behov.

Din hälsa är viktig

Kommunhälsan är namnet på Skellefteå kommun egen företagshälsovård. De har specialistkompetens inom området arbetsmiljö och hälsa.

Friskvårdsersättning och gym. Du har rätt till friskvårdsersättning på 1500 kronor och från 2023 höjs bidragsnivån till 3000 kr. Du har också fri tillgång till Brinkengymmet i Stadshuset.

Kompensation vid sjukdom. Om du skulle bli sjuk får du ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet under en period.

Sjukförsäkring. Medarbetare i Skellefteå kommun är försäkrade vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall genom AFA Försäkring.

Förmånlig tjänstledighet

Starta eget. Enligt ”Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet” är denna typ av ledighet begränsad till att gälla i högst sex månader. Skellefteå kommun har dock valt att vara mer frikostig genom att ge dig möjlighet till ledighet ända upp till 24 månader om du vill prova vingarna som egen företagare.

Hos oss kan du utvecklas vidare

Som anställd hos Skellefteå kommun utvecklas du hela tiden i din yrkesroll. Du erbjuds olika former av kompetensutveckling inom din profession. Vill du bekanta dig med chefsrollen kan du söka till chefsaspirantutbildningen, och är du redan chef finns ett särskilt ledarutvecklingsprogram. Du har också möjlighet till studiestöd om du utbildar dig inom de kompetensområden Skellefteå kommun har särskilt behov av.

Här jobbar du varje dag för hela Skellefteå

Vi är mer än 8000 medarbetare i Skellefteå kommun. För oss handlar varje arbetsdag om att kommunen ska fungera och utvecklas så bra som möjligt för alla som bor och verkar här. I både tätort, samhälle och by. Hör oss berätta om det som är bra, utmanande och hur vi gör skillnad.

Varje dag för hela Skellefteå

Berättelser från verksamheterna

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: