Lov, läsårstider och ledigheter - grundskola

Här hittar du information om när skolan startar och när terminen är slut samt när det är lov i grundskolan.

Ledighetsansökan

Skolan förutsätter att semesterresor sker på loven, men ibland behöver en elev vara ledig av andra anledningar.

Om en elev behöver vara ledig från skolan måste du som vårdnadshavare, god man eller förvaltare skicka in en ansökan.

Ansöka om ledighet på grundskolan (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Ledighet för enskilda angelägenheter

Elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Ett beslut om ledighet ska enligt skollagen grundas på en samlad bedömning av elevens situation. I bedömningen ska hänsyn tas till frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen, hur angelägen ledigheten är för eleven samt om eleven fullgör sin skolplikt eller deltar i utbildningen utan att vara skolpliktig.

Situationer då bestämmelsen skulle kunna bli aktuell är t. ex. vid vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider.

Ledighet för att delta på Kulturskolans undervisning

Elever får ta del av kulturskolans individuella undervisning i anslutning till deras skoldag, alltså före eller efter det att skoldagen börjar och slutar. Om eleven söker och beviljas ledighet kan kulturskolans undervisning även ske på undervisningstid, håltimmar och längre raster för en enskild elev.

Höstterminen börjar den 20 augusti och slutar den 20 december. Vårterminen börjar den 8 januari och slutar den 13 juni.

Höstterminen 2024

Skolstart

20 augusti

Lediga dagar

20 september

Lov

Vecka 44 (läslov 28/10-1/11)

Terminsslut

20 december

Vårterminen 2025

Skolstart

8 januari

Lov

Sportlov vecka 10: 3-7 mars

Påsklov: 14-18 april

Lediga dagar

17 februari

2 maj

30 maj

Skolavslutning

13 juni

När personalen har kompetensutvecklingsdagar har förskola, grundskola och fritidshem ingen ordinarie verksamhet men alternativ verksamhet erbjuds. Vid behov av omsorg dessa dagar, kontakta kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00 

Läsåret 2023/2024

 • 18 augusti (grundskola, förskola och fritids)
 • 18 september (grundskolan)
 • 30 oktober (grundskola, förskola och fritids)
 • 31 oktober (grundskola)
 • 8 januari (grundskola och fritids)
 • 9 februari (förskola)
 • 27 maj (förskola)
 • 17 juni (grundskola och fritids)
 • Under vårterminen 2024 tillkommer en K-dag vars datum bestäms av skolområde. Information om vilket datum som gäller för denna dag kommer via elevens skola.

Läsåret 2024/2025

 • 12 augusti (grundskola, förskola och fritids)
 • 20 september (grundskolan)
  28-29 oktober (grundskola)
 • 30 oktober (grundskola, förskola och fritids)
 • 7 januari (grundskola, förskola och fritids)
 • 17 februari (grundskola)
 • 23 maj (förskola)
 • Under vårterminen 2025 tillkommer en K-dag vars datum bestäms av skolområde. Information om vilket datum som gäller för denna dag kommer via elevens skola.
Senast uppdaterad: