Välkommen till oss!

Moröhöjdens förskola är en relativt nybyggd förskola som togs i bruk november 2017. Förskolan har sex avdelningar med verksamhetsnära åldrar. På Moröhöjden har vi en stor och välplanerad utegård som stimulerar barnen till lek och samvaro med varandra. Vi har också möjlighet att i närområdet göra utflykter till lekpark och friluftsområde. Dessutom har vi en egen förskolekock som lagar god mat från grunden.

På avdelningarna Strået och Humlebo, som är på övre plan, är barngrupperna mellan 3 och 5 år. På nedre plan finns 4 avdelningar med barn mellan 1 och 3 år. Skogskällan och Ekorren finns i den ena av korridorerna. Nyckelpigan och Bikupan i den andra korridoren. Avdelningarna ligger två och två parallellt med varandra vilket skapar goda förutsättningar för samarbete.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)

Rektor

Eva Ljungholm

Biträdande rektor

Eva Marie Strömberg

Kerstin Axelsson

Telefonnummer

Bikupan: 072-232 53 38
Ekorren: 072-236 50 77
Humlebo: 072-575 18 06
Nyckelpigan: 072-524 90 52
Skogskällan: 072-238 48 00
Strået: 070-176 71 08

E-post

forskola.morohojden@skelleftea.se

Besöksadress

Gruvgatan 19
931 48 Skellefteå

Genom samsyn och intresserade pedagoger som utmanar barnen i sitt lärande samverkar vi med varandra i området och med andra aktörer. Detta för att skapa en omsorgsfull och utmanande lek- och lärmiljö i ett formativt förhållningssätt, med barnens bästa i fokus. En väl inarbetad grundverksamhet med tydliga mål skapar en professionell och trygg miljö för personal och barn. I grunden för detta arbete har vi förskolans läroplan -18 och Skollagen.

Vision

Barnen och vårdnadshavarna ska känna att förskolan erbjuder en trygg, rolig och lärorik tillvaro under barnets år på förskolan. De ska utifrån sina egna förutsättningar lämna förskolan rustade med goda kunskaper och färdigheter för ett fortsatt lärande.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Likabehandlingsarbete hos oss handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi arbetar utifrån ett nolltolerans perspektiv som innebär att inga barn eller vuxen får utsättas för någon form av kränkande behandling, trakasserier eller mobbing. På förskolan arbetar vi för allas lika värde och vill att alla barn utvecklas till goda medmänniskor. I vår plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling finns utarbetat hur vi arbetar för att säkerställa allas goda miljö.

Systematiskt kvalitetsarbete

Förskolans kvalitet dokumenteras kontinuerligt och systematiskt med utgångspunkt från förskolans läroplan -18. Då samtalar och reflekterar vi tillsammans kring avdelningens gemensamma prioriterade mål, grundverksamhet och värdegrundsarbetet för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Likvärdighet

Likvärdigheten säkerställer vi genom att ha regelbundna träffar med en kvalitetsutvecklare från varje avdelning, för att samtala och reflektera kring verksamhetsutveckling och andra pedagogiska frågor som vi ställer oss i vardagen. Vi delar då med oss till varandra av egna erfarenheter och goda framgångsfaktorer. I det systematiska kvalitetsarbetet har vi en gemensam mall för att säkerställa att alla ser sin egen avdelnings kvalitet och behov av utveckling. Även gemensamma kompetensutvecklingsdagar skapar förutsättningar för likvärdighet då alla pedagoger får ta del av föreläsare eller annan inbjuden inspiratör.

Ta del av hur arbetet mot diskriminering och kränkande behandling går till , 119.1 kB.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas. Vill du rapportera bristande tillgänglighet? Gör det här.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se