Förskolor och pedagogisk omsorg

Förskolor a-ö

Du har möjlighet att välja mellan kommunal förskola, fristående förskola och pedagogisk omsorg.

Fristående förskola och pedagogisk omsorg

I Skellefteå kommun finns förutom den kommunala förskoleverksamheten fristående förskolor och pedagogisk omsorg som driv...

Allmän förskola

Barn har från och med höstterminen det år de fyller tre år rätt till allmän förskola. Från och med första september samm...

Omsorg på obekväm arbetstid

Du kan ha rätt till OB-verksamhet om du arbetar du kvällar, nätter och helger. Det vill säga omsorg för ditt barn på obe...

Öppna förskolor och familjecentraler

Öppen förskola är en mötesplats dit du som vuxen är välkommen tillsammans med ditt barn som är mellan 0 och 6 år. Hos os...

Rektorsområden - förskola

Från 2021 har förvaltningen utbildning och arbetsmarknad en ny organisation med så kallade rektorsområden och samarbetso...

Finskspråkig förskola

Skellefteå kommun erbjuder förskola på finska på Norrbacka förskola, som ligger i stadsdelen Alhem. Förskolan har en två...