Välkommen till oss!

Skeppets förskola är belägen i Örviken som ligger cirka 16 kilometer öster om Skellefteå, invid havet. Vår förskola gränsar mot skogen som vi gärna nyttjar. När möjligheterna dyker upp använder vi oss gärna av vår vackra omgivning som en extra pedagog.

Vår utemiljö lockar till lek, det finns gott om lekutrustning som klätterställning med rutschkana, gungdjur, sandlådor, cykelbanor och en stor träbil. Det finns även vinbärsbuskar och pallkragar där vi odlar jordgubbar och smultron. Ett stenkast från förskolan har vi en motionsslinga/skidspår, fotbollsplan/skridskoplan, lekpark och en pulkbacke med grillplats. Vi har en liten återvinningsstation där barnen ges möjlighet att delta vid sopsortering. I den nyligen renoverade förskolans är rummen är inredda som lärandemiljöer utifrån olika åldrar.

I Skelleftehamns förskoleområde har vi ett samarbete med språkteam, psykolog, pedagogiska stödteamet och specialpedagog för att i ett tidigt skede kunna fånga upp och göra en kartläggning om eventuella stöd- eller utvecklingsinsatser behövs.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)

Rektor

Åsa Åström

Biträdande rektor

Jenny Stenberg Enefjäll

Telefonnummer

0910 - 324 17

E-post

forskola.skeppet@skelleftea.se

Besöksadress

Farleden 17
932 34 Örviken

Våra förskolor ska vara en välkomnande mötesplats för barn, vårdnadshavare och förskolepersonal. Barnen möts av pedagoger som lyssnar och är ärligt nyfikna på att barn. Vi strävar också efter att bygga upp ett nära samarbete med vårdnadshavarna. Vi vill vara en förskola som är lustfylld, spännande och kreativ. Förskolan är en plats där barnen får vara nyfikna, utforska, upptäcka, skapa och framförallt ha roligt tillsammans.

I vårt förskoleområde har vi barn som representerar olika språk och kulturer. Alla, både stora och små, ska ingå i ett meningsfullt sammanhang där vi ser olikhet som tillgång.

Likabehandlingsarbete hos oss handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö i förskolan är en förutsättning för att barn ska kunna utvecklas. Vi arbetar utifrån ett nolltoleransperspektiv som innebär att varken barn eller vuxna får utsättas för någon form av kränkande behandling, trakasserier eller mobbing. I vår plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling finns utarbetat hur vi arbetar för att säkerställa allas goda miljö.

Så säkerställer vi likvärdigheten

På förskolorna i området arbetar vi utifrån ett 1-16-årsperspektiv, så att barnens förskole- och skoltid bildar en helhet och en bra grund läggs. I förskolan utgår verksamheten utifrån ett 1-5 års perspektiv. Vi jobbar med likvärdigheten genom att ha gemensamma målfrågor, grundverksamhet, barn- och kunskapssyn och kvalitetsarbete. Vi har gemensamma fortbildningstillfällen, arbetsplatsträffar och kompetensutvecklingsdagar. Det finns en gemensam övergångsplan för alla barn som ska vidare till förskoleklass. Förskolorna och skolan har skolråd tillsammans.

Vi lever i ett digitalt samhälle och förskolan är starten på det livslånga lärandet. För att skapa en likvärdighet för alla barn har vi IKT-inspiratörer på området där vårt mål är att kunna ge barnen en möjlighet till likvärdiga kunskaper i att använda digitala verktyg.

Vi har en lokal poolbemanning vilket bland annat innebär att personalen därifrån har god kännedom om vår verksamhet och att det i hög utsträckning är bemannat på förskolan med kända personer, för både barn, personal och vårdnadshavare.

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling (pdf) , 264.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se