Välkommen till oss!

Vår förskola ligger i stadsdelen Morö backe. Förskolan ligger i ett bostadsområde med närheten till lekpark, ridhus och pulkbacke. Vi lagar vår egen mat och erbjuder frukost och lunchbuffé till våra barn.

Förskolorna på Morö backe ligger i en kreativ utemiljö som främjar lek och kreativitet i olika zoner där motorik, samspel och fantasi får utrymme. Vi har i våra omgivningar närhet till spännande miljöer som erbjuder variation; skog, lekplatser och bibliotek.

Vi vill att vår verksamhet ska vara lärorik, lustfylld och ge barnen inflytande. Vårt fokus ligger på språket som vi arbetar med genom bland annat; ”babblarna”, språksamling, boksamtal, olika grupper där alla barn får komma till tals och ”veckans barn” där barnen får planera och hålla i en samling. Vi är medvetna, aktiva och närvarande pedagoger som är bra förebilder genom att delta i lekar, samtala och utforska tillsammans med våra barn. Barnen får tid att i egen takt prova själva och vi uppmuntrar, utmanar och hjälper till när det behövs. Lärmiljön stimulerar barnen till möten och samtal, och den förändras utifrån barnens intressen. För oss är det viktigt att väcka barnens intresse och nyfikenhet till språket, känslor, matematik, naturvetenskap, teknik och att öva barnens motorik.
Glädje och skratt är viktiga inslag i vår vardag och vår målsättning är att alla barn ska bli sina bästa jag

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)

Rektor

Eva Ljungholm

Biträdande rektorer

Eva Marie Strömberg

Kerstin Axelsson

Telefonnummer

0910 - 77 94 62

E-post

forskola.blaklockan@skelleftea.se

Besöksadress

Stackgatan 5
931 50 Skellefteå

På Morö backes förskolor har vi en gemensam verksamhetsidé som lyder:
”Ett medvetet förhållningssätt är grunden till rätt bemötande. Rätt bemötande är grunden till bästa förutsättning till utveckling och lärande”. Vi arbetar utifrån ett formativt förhållningssätt där pedagogernas medvetna förhållningssätt sätter barnen i fokus.

Verksamheten organiseras efter de behov som finns i våra grupper. Vi delar in barnen i mindre grupper under dagarna, dels för att få en bra arbetsmiljö men också för att erbjuda barnen en varierad verksamhet och stärka gruppkänsla och trygghet. Vi fördelar också personalen så att deras kunskaper och kompetens kommer varje barn till gagn.

Vi har barnets bästa i fokus, vi möter barnen och formar vår verksamhet utifrån deras behov och intressen. Vår förskola är en rolig plats där barnen får möta härvarande och medforskande pedagoger som inspirerar och utmanar barnen i sitt lärande. Vi jobbar för att barnen ska bli medvetna om sitt eget lärande och vilka strategier de har för att lära. Det anser vi vara en bra grund till ett livslångt lärande.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se