Ansök om skolskjuts

Om du som vårdnadshavare behöver skolskjuts till ditt barn i förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 2 ansöker du årligen om skolskjuts. Detsamma gäller vid växelvis boende eller val av annan skola.

Elever i årskurs 3–9 som går på sin skolskjutsskola eller den skola kommunen anvisar till beviljas automatiskt skolskjuts från folkbokföringsadressen om avståndsregler är uppfyllda.

Ansökan om skolskjuts

Du kan ansöka om skolskjuts via e-tjänst, där du loggar in med hjälp av bank-id eller mobilt bank-id. Ansökan ska ha kommit in senast 1 juni.

Du kan också kontakta kommunens kundtjänst 0910-73 50 00 för att få en pappersblankett.

Karta

I kartbilden som du hittar i länken, ser du skolor, och de skolskjutsområden som gäller för varje skola. Eleven kan få skolskjuts till sin skolskjutsskola om kraven i skolskjutsreglerna för att få skolskjuts är uppfyllda, det vill säga antingen avstånd, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet.

Här hittar du kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur använder jag kartan för att se vilket skolskjutsområde som min adress tillhör?

1. Skriv i den bostadsadress som är aktuell (i den rutan som heter Sök adress)

2. Välj vilken årskurs som är aktuell (genom att kryssa i t ex årskurs 2)
OBS! Välj endast en årskurs åt gången.

Skolskjutsområdena har olika färger.

3. Zooma ut tills du ser den aktuella skolan.

Det är endast kommunala skolor som är skolskjutsskolor.

Norrhammarskolans skolskjutsområde består av två delar som inte sitter ihop.

Kartan är ungefärlig. Elev som inte uppfyller avståndskravet enligt kommunens mätning i Optiplan har inte rätt till skolskjuts även om adressen finns i skolskjutsområdet.

Frågor och svar

Frågor och svar

Entreprenören som är Skellefteåbuss eller Skellefteå taxi.

Avståndet räknas inte fågelvägen utan det handlar om godkända gång-cykelvägar och gator.

Det gäller bara för barn vid växelvis boende. Båda vårdnadshavarna måste bekräfta elevens vistelseschema vid växelvis boende.

Resor till annat ställe än barnets ordinarie boende eller den andre föräldern varannan helg, Dessa resor beviljas inte skolskjuts.

Växelvis skolskjuts beviljas inte utanför kommungränsen.

Mängden ansökningar och hur komplicerade de är påverkar den tid ansökningarna tar att handlägga.

När det gäller linjetrafik kan du vända dig till Länstrafiken eller Skellefteåbuss. Om det avser beställningstrafiken så är det Kundtjänst som förmedlar ärendet till skolskjutshandläggare.

När det gäller beställningstrafiken, bestäms den utifrån var eleverna är bosatta och deras ramtider.

Att vara generösare än lagstiftning och gällande regler är en politisk fråga som våra folkvalda politiker i så fall beslutar om.

Har du ansökt innan 1 juni får du beslut om rätt till skolskjuts eller inte under sommaren. Hur och när barnet ska åka till och från skolan kommer senast en vecka innan skolan startar.

Detta rör taxi och taxibussar. Då det finns ett begränsat antal fordon kan taxi sätta ihop passagerare med beslut om olika resor. Samlastningsavtal innebär att resor till och från samma område vid liknande tidpunkter samordnas med andra kommunala resor till exempel färdtjänst och skolskjuts. Det kan till exempel vara ett barn som åker skolskjuts, en ungdom som har färdtjänst till gymnasiet och en vuxen som ska åka till sin dagliga verksamhet. 

Det är den skola som kommunen har beslutat att elever med en viss folkbokföringsadress har rätt att få skolskjuts till.

Ja, om det inte blir dyrare för kommunen.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se