Om det är långt till den skola som ditt barn har anvisats till kan ni ha rätt till kostnadsfri skolskjuts i anslutning till skoldagens början och slut. Skolskjuts kan ske med skolbuss, ordinarie linjetrafik eller beställd taxi.

Det är numera obligatoriskt för alla som vill ha skolskjuts att ansöka om det. Du ansöker genom att logga in i webbplatsen för skolskjuts. Det kan du göra när som helst under skolåret, men skickas ansökan in efter den 1 juni 2023 kan inte besked garanteras innan skolstart i augusti eftersom ansökningarna behandlas löpande.

Skolskjutsportalen (Länk till annan webbplats)

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se