Val av skola

Alla ska välja skola till förskoleklass och en del till årskurs 7. Vi utgår från dina önskemål så långt det är möjligt. Om det finns fler sökande än platser på skolan du sökt är det skolskjutsskola eller relativ närhet som avgör var du får plats.

Nu är ansökningstiden för val till förskoleklass och årskurs 7 över för denna period och vårdnadshavare har fått beslut om vilken skola barnet fått plats på.

E-tjänst

Ansök om byte av skola (Länk till annan webbplats)

Blankett

Skellefteå kommun har tidigare placerat elever utifrån skolornas olika upptagningsområden och därefter tagit hänsyn till vårdnadshavares eventuella önskemål. Eftersom skollagen säger att kommunen i första hand ska utgå ifrån vårdnadshavares önskemål, samt att för-och grundskolenämnden har fattat beslut om att ha sammanhållna stadier inför höstterminen 2021/2022, blir det en del förändringar.

Förra året genomfördes val till förskoleklass. Nytt för i år är val till årskurs 7 för elever som går på skolor som inte har högstadium.

När ditt barn ska fylla sex år är det dags att ansöka om i vilken skola ditt barn ska börja förskoleklass. Vi garanterar alla barn en kommunal skolplats. Vi gör också vad vi kan för att alla så långt som det är möjligt får den placering som önskats eller på en skola i närområdet, det vill säga en skola som ligger inom två kilometers gångavstånd från hemmet. Om barnet får en plats beror på hur många som söker till den valda skolan och var ni bor i förhållande till den.

Nu är ansökningstiden för val till förskoleklass över för denna period. Det handlar om läsåret 2021-2022 med skolstart 24 augusti 2021. Beslut skickades till vårdnadshavare 24 mars.

Gör ditt val

Det börjar med att du som vårdnadshavare under perioden 25 januari - 14 februari (dessa datum gällde för läsåret 2021-2022 med skolstart 24 augusti 2021) ansöker om skolplacering i Skellefteå kommun. Detta gör du enklast med BankID via kommunens e-tjänst här, men det går också att göra via en blankett som vi kommer att skicka till barnets folkbokföringsadress. Blankett finns att hämta hos kundtjänst, vardagar 07.00–17.30.
Om ni är två vårdnadshavare måste båda signera valet. För den som är ensam vårdnadshavare behövs bara en signering. När du lämnar önskemål om skola ska upp till tre skolor i prioriteringsordning anges.

Gör ditt val via e-tjänsten

Val till förskoleklass (Länk till annan webbplats)

Grundskolor att välja mellan

Det finns många skolor att välja mellan i Skellefteå, både kommunala och fristående. Vi har samlat alla skolor för att göra det enklare att få en överblick kring var skolorna finns.

Grundskolor a-ö

Den som inte söker

Om du inte gör ett aktivt val sker skolplaceringen automatiskt nära ditt barns folkbokföringsadress. Om det inte finns någon skola i närområdet placerar vi barnet på en skola dit det går skolskjuts. Tänk på att det kan finnas flera skolor som ligger nära ert hem, och genom att göra ett val ökar chanserna att få just den skola du önskar.

Fristående skola

Det är möjligt att söka både fristående och kommunal skola. Om du som vårdnadshavare vill att ditt barn ska gå i en fristående skola ansöker du om det hos den aktuella skolan. De fristående skolorna sköter sin egen kö och antagning.

Här finns en förteckning över friskolor

Nyinflyttade

Vårdnadshavare till barn som är nyinflyttade eller kommer att flytta till Skellefteå kommun måste skicka in en ansökan till antagningsenheten om plats på kommunal grundskola.

Skolbyte

Vill du byta skola för ditt barn? Då behöver du skicka in en ansökan om skolbyte till antagningsenheten. Skolbyten beviljas i mån av plats.

Gör ditt val via e-tjänsten

Val av skola (Länk till annan webbplats)

Nyanlända

Som nyanländ i Sverige måste du anmäla ditt barn till central ingång för nyanlända för att få en plats på en kommunal grundskola.

Här har vi samlat information om skola för nyanlända och anmälningsformulär.

Skyddade personuppgifter

Om Skatteverket har gett dig skyddad identitet ska du inte använda e-tjänsten utan istället göra din ansökan på pappersblankett som finns att ladda ner här inom kort eller kontakta kundtjänst.

Beslut om placering - så funkar det

Skolskjuts och särskilda skäl (sociala, pedagogiska, funktionsnedsättning eller det som har grundläggande betydelse för elevens skolgång) går alltid först. Särskilda skäl beskriver du i samband med ansökan.

1. Vårdnadshavares önskemål (tre val kan göras)

Efter ansökningstiden matchar vi era önskemål mot tillgängliga platser på skolorna. I vissa fall kan det bli fler sökande än tillgängliga platser på en skola. Då fördelas eleverna enligt punkt 2–4:

2. Relativ närhet

För att alla elever ska få en så rimlig skolväg som möjligt, tillämpar vi något som kallas relativ närhet – om det är så att det finns fler sökande än tillgängliga platser på en skola. Det innebär att den elev som har längst avstånd mellan sin önskade skola och den som därefter ligger närmast elevens folkbokföringsadress får platsen. Det är inte fågelvägen som mäts utan skolvägen, det vill säga den kortaste vägen via godkända gång- och cykelvägar. Om gång- eller cykelväg saknas gäller närmaste vanliga väg eller gata, med eller utan trottoar.

Kolla gärna på filmen nedan som beskriver begreppet ytterligare.

3. Syskonförtur

Syskonförtur gäller för barn i förskoleklass, årskurs 1, 2 och 3 om syskonet går i högst årskurs 3. Vårdnadshavarna måste aktivt söka plats på den skola som det äldre barnet går på det läsåret ansökan gäller.

4. Absolut avstånd

Om två elever har samma relativa närhet och båda, eller ingen av dem, har syskon på önskad skola får den som har det kortaste avståndet till skolan platsen.

När beslutet är klart

I mitten av april får du ett beslut om vilken skola ditt barn fått plats på. Om du sökt skola via e-tjänsten kan du ta del av beslutet genom att logga in i e-tjänsten. Om du sökt via blankett eller om du inte har gjort någon ansökan får du beslutet med post till ditt barns folkbokföringsadress.

Om du anser att beslutet är felaktigt kan du överklaga. Information om hur du överklagar får du tillsammans med beslutet om skolplacering.

Är ditt barn i behov av skolskjuts är det viktigt att ansöka i god tid för att skolskjutsen ska fungera i samband med skolstarten. Här finns mer information om skolskjuts.

Välkommen!

Skolan hör av sig om vilket datum som höstterminen börjar så att du och ditt barn kan förbereda er i god tid inför starten.

Har du några frågor eller funderingar kring skolvalet?

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se

När ditt barn ska börja årskurs 7 år är det dags att ansöka om i vilken skola ditt barn ska börja på. Detta gäller elever som går i skolor som inte har ett högstadium.

Nu är ansökningstiden för val till årskurs 7 över för denna period. Det handlar om läsåret 2021-2022 med skolstart 24 augusti 2021. Beslut skickades till vårdnadshavare 24 mars.

Gör din ansökan via e-tjänsten

Val av skola (Länk till annan webbplats)

Blankett

Du kan också göra din ansökan via en blankett.

Val av skola (PDF, nytt fönster) , 681.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Grundskolor att välja mellan

Grundskolor i Skellefteå

Alla behöver inte välja skola

Elever som i höst går årskurs 6 på kommunala skolor där det finns ett högstadium behöver inte göra ett val av skola, eftersom de redan går på skolor med högstadium.

Det är elever på Ursviksskolan, Örjansskolan, Lejonströmsskolan, Sörböleskolan, Bolidenskolan, Lövångerskolan, Bureskolan, Kågeskolan, Floraskolan, Morö backe skola, Norrhammarskolan, Byskeskolan och Björnåkersskolan i Burträsk.

Skolor som får tillbaka årskurs 6 från hösten 2021

Elever i årskurs 5 på skolorna i Ersmark, Stackgrönnan, Bergsbyn, Ostvik, Drängsmark, Hjoggböle och Yttre Ursviksskolan kommer att stanna kvar och gå årskurs 6 där från och med läsåret 2021/2022.

Skolskjuts

Elever i förskoleklass, grundsärskola och grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts från bostaden till skolan om villkoren för avstånd, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet är uppfyllda.

Skolskjuts beviljas inte till och från fritidshemmet. Ansökan om skolskjuts ska göras senast 1 juni varje år. Det gäller elever i förskoleklass, årskurs 1 och 2, elever som går på en annan skola än sin skolskjutsskola och elever som bor växelvis hos sin andra vårdnadshavare. Fullständig information och ansökan om skolskjuts hittar du här. (https://www.skelleftea.se/skola/grundskola/skolresor-skolskjuts Länk till annan webbplats.)

Enligt skollagen kan du som vårdnadshavare ansöka om byte av skola när som helst. Blanketten "Val av skola" lämnas in till kommunens kundtjänst och beslut fattas. Ansökningarna handläggs enligt den tidsordning de kommer in. En förutsättning är att blanketten är komplett ifylld. Skulle du inte vara nöjd med beslutet kan det överklagas inom tre veckor från det att du fått ta del av beslutet. Information om hur det går till följer med beslutet.


Om du vill byta skola under pågående termin, eller flyttar till Skellefteå mitt under en termin och behöver välja en skola till ditt barn, ska du fylla i en blankett och skicka till kundtjänst.

Ansök om byte av skola (Länk till annan webbplats)

Byte av skola inför nytt läsår

Om du som vårdnadshavare önskar byta skola inför ett nytt läsår ska blanketten ”Val av skola” lämnas in till kommunens kundtjänst under den beslutade ansökningsperioden. Perioden för läsåret 2021/2022 är 25 januari till 14 februari. Blanketten datumstämplas när den når kundtjänst och datumstämpeln är avgörande för bedömning om blanketten inkommit under perioden. Det spelar dock ingen roll när under perioden blanketten lämnas in, förutsatt att den är komplett ifylld.

Om det finns fler ansökningar än platser på en skola används denna turordning i urvalsprocessen.

 1. Relativ närhet (Läs mer under frågor och svar längre ned)
 2. Syskonförtur (Läs mer under frågor och svar längre ned)
 3. Absolut avstånd (Läs mer under frågor och svar längre ned)

Skulle du inte vara nöjd med beslutet kan det överklagas inom tre veckor från det att du fått ta del av beslutet. Information om hur det går till följer med beslutet.

Skolval till nytt läsår för elever som ska börja förskoleklass och för vissa elever som ska börja årskurs 7 kan göras vid en fastställd tidpunkt. När denna period passerat och barnet fått sin placering kan vårdnadshavare, som inte är nöjda eller om förutsättningarna ändrats, ansöka om att byta skola inför kommande läsår.

Elever som går i andra årskurser

Elever i andra årskurser med plats på en skola i kommunen kan under samma period som skolvalet ansöka om att byta skola till nästa läsår och tilldelas då plats beroende på antalet lediga platser vid sökt skola.

Elever som flyttar till Skellefteå kommun

Elever som fram till skolstarten ska flytta till Skellefteå kommun ska komplettera ansökan med framtida boendekontrakt som visar ny adress och inflyttningsdatum. Kontraktet ska även vara undertecknat och märkt med elevens namn. Handlingarna skickas till kommunens kundtjänst. Även blanketten "Val av skola" ska fyllas i och lämnas in till kommunens kundtjänst.

Om din ansökan inte beviljas

Om din ansökan om byte av skola inte blir beviljad, kvarstår ditt barns nuvarande skolplacering och handläggningen av din ansökan är avslutad. Om du fortfarande vill byta skola behöver en ny ansökan skickas in.

Datum för ansökan till läsåret 2021-2022 med skolstart 24 augusti 2021.
Skolvalet genomfördes under perioden 25 januari till och med 21 februari. Beslut skickades till vårdnadshavare 24 mars.

Under nedanstående datum finns det möjlighet att byta skola inför nästa läsår för alla årskurser:

Sista ansökningsdatum - placeringsbesked

 • Senast 26 april - besked 5-6 maj
 • Senast 31 maj - besked 10-11 juni
 • Senast 28 juni - besked 9 juli
 • Senast 26 juli - besked 6 augusti
 • Senast 16 augusti - besked 20 augusti

Därefter handläggs ansökningar en gång i veckan (tisdagar). Beräknad handläggningstid för en ansökan är cirka 14 dagar.

Har du fått en plats på en annan skola (kommunal eller fristående skola) tappar du din plats på den tidigare skolan.

Fritidshem

Information om fritidshem hittar du här.

Skolskjuts

Ansökan om skolskjuts ska göras senast 1 juni varje år. Information och ansökan hittar du här.

Fristående skolor

Önskar du som vårdnadshavare att barnet ska gå på en fristående skola tar du kontakt direkt med skolan. De fristående skolorna har egen kö, och sköter sin egen antagning till skolan.

Frågor och svar

Frågor och svar

 • De elever som inte har en skola i sitt närområde utifrån folkbokföringsadressen anvisas en skolskjutsskola dit kommunen planerar skolskjuts. Närområdet definieras i skolskjutsreglerna och är följande:
  Förskoleklass – 2 km
  Årskurs 1-3 – 2 km
  Årskurs 4-6 – 3 km
  Årskurs 7-9 – 4 km

 • Längst ner på skolskjutssidan Skolskjuts i grundskolan - Skellefteå kommun Länk till annan webbplats. (skelleftea.se) finns en karta. Bocka i vilken årskurs som är aktuell till vänster på sidan (obs, välj endast en årskurs åt gången). Skriv i adressen som är aktuell och klicka på förstoringsglaset. Varje skolskjutsområde är färgmarkerat och den aktuella skolskjutsskolan finns i området.

 • Avståndet till den önskade skolan jämförs med avståndet till alternativa skolor i närheten. Vi räknar ut vem som har mest att förlora i färdväg på att gå i en alternativ skola om man inte får den skola man önskat. Relativ närhet gör det möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet.

 • Om två elever har samma relativa närhet och det endast finns en plats får det barn som har ett syskon i årskurs 1-3 (Auraskolan i Skelleftehamn årskurs 1-2) på samma skola platsen. Syskonförtur gäller inte i årskurs 4-9.

 • Om två elever har samma relativa närhet och båda, eller ingen av dem, har syskon på önskad skola får den som har det kortaste avståndet till skolan platsen.

 • Om vårdnadshavarna är överens får barnet en placering på någon av de skolor som vårdnadshavarna sökt till om det finns plats. Finns det begränsat antal platser så beräknas barnets relativa närhet utifrån barnets folkbokföringsadress.
  Om vårdnadshavarna inte är överens om vilken skola som de ska välja så tilldelas barnet en skolplacering av kommunen i närområdet utifrån sin folkbokföringsadress.

 • Vårdnadshavare har alltid rätt att ansöka om att byta skola. Barnet är alltid garanterad plats på en kommunal skola. Kommunen försöker så långt som möjligt att tillmötesgå vårdnadshavare och elevens önskningar. Ansökan görs på blankett ”Val av skola” som finns på kommunens hemsida och den skickas till kommunens kundtjänst.

 • Nej, ett barn kan endast gå på en skola. Kan inte vårdnadshavarna enas fattar kommunen beslut om barnets placering på en kommunal skola utifrån barnets folkbokföringsadress.

 • Vårdnadshavare har alltid rätt att ansöka om att byta skola. Barnet är alltid garanterad plats på en kommunal skola. Kommunen försöker så långt som möjligt att tillmötesgå vårdnadshavare och elevens önskningar. Det finns dock inga garantier för att en elev kan få tillbaka sin gamla skolplats. Ansökan görs på blankett ”Val av skola” som finns på kommunens hemsida och den skickas till kommunens kundtjänst.

 • Ansökan om att byta skola görs via blanketten "Val av skola" på kommunens hemsida. Blanketten skickas till kommunens kundtjänst. Det är rektor på mottagande skola som gör bedömning om barnet kan erbjudas plats. Beslutet skickas hem till vårdnadshavarna. Har du frågor kontakta kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00, tryck 2, så kommer du direkt till skol-gruppen i kundtjänst.

 • Ansökan om att byta skola går att göra löpande under läsåret. Avdelningschef grundskola gör tillsammans med rektor en bedömning om det finns plats utifrån aktuell situation och lämnar ett skriftligt beslut. Det går inte att ansöka om plats i förväg annat än under ansökningsperioden under januari och februari. Då gäller ansökan inför nästa läsårs höstterminsstart.

 • Nej, i Skellefteå kommuns skolor finns ingen kö. Vill du att ditt barn ska byta skola inför nästa läsår finns en särskild ansökningsperiod (januari-februari). Rektor gör bedömningen om det finns plats. Beslut skickas hem till vårdnadshavarna.

 • Ja. Om du vill att ditt barn ska gå på en kommunal skola, så ska du fylla i blanketten "Val av skola" och skicka den till kommunens kundtjänst. Avdelningschef grundskola gör tillsammans med rektor en bedömning om barnet kan erbjudas en plats och ett beslut skickas till vårdnadshavare. Om du vill att ditt barn ska gå på en fristående skola kontaktar du den skolan direkt, då de har egna rutiner och blanketter för ansökan.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas. Vill du rapportera bristande tillgänglighet? Gör det här.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se