Välkommen med din ansökan!

Ansök till gymnasiekurs (Länk till annan webbplats)

Webbkurs via Hermods

Ansök via blankett.
Alternativt skicka ett mejl till vux@skelleftea.se där du skriver din ansökan i den löpande texten. Följande information skall finnas med i mailet:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Mailadress
 • Att det är webbkurs via Hermods
 • Syfte med kursen (Ex behörighet för högre studier)
 • Namn på kurserna
 • Startdatum på önskade kurser (alltid måndag, tidigast tre måndagar från söktillfället)
 • Slutdatum (alltid fredag) eller Studietakt (50% / 75% / 100%)

Ange om du önskar läsa båda kurserna samtidigt eller om du vill läsa dem en och en efter varandra.

Bifoga dina betyg om du inte gått på en kommunal gymnasieskola i Skellefteå kommun.

 

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)
Ansök till grundskolekurs för vuxna (Länk till annan webbplats)
Ansök till SFI (application SFI) (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Ansöka till KomVUX som särskild utbildning för vuxna (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Behöver du hjälp med din ansökan, kontakta VUX vux@skelleftea.se eller CV cv@skelleftea.se eller telefon 0910-73 50 00

Ansökan

Till ansökan ska alltid en betygskopia från tidigare utbildning/studier bifogas. Detta gäller för varje ansökningsperiod. Vid sen ansökan kan antagning ske i mån av plats.

Betygshandlingar laddar du upp i din webbansökan alternativt lämnar in på Vuxenutbildningen vux@skelleftea.se

Boende i annan kommun än Skellefteå söker via sin hemkommun.

Förkunskaper

För att vara behörig till utbildning på gymnasial nivå krävs, med några få undantag, grundskolekunskaper eller motsvarande. Kontakta oss vid osäkerhet om du uppfyller förkunskapskraven.

Till vissa fristående gymnasiekurser krävs tidigare kunskaper i ämnet. Kontrollera alltid att du uppfyller förkunskapskraven till sökta kurser/utbildningar.

Antagning/urval

Den som har lägst betyget G/E i en kurs kan ej antas på nytt till samma kurs.

Det finns ingen platsgaranti.

Vid fler sökande än antal studieplatser görs ett urval enligt Förordningen om kommunal vuxenutbildning 3 kap 7-8§.

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas via e-post inom tre veckor från och med sista ansökningsdag till respektive utbildning. Beskedet skickas till den e-postadress du angett i din ansökan.

Detta har du rätt till enligt skollagen 20 kap

Rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå

 1. 11 § En vuxen har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år då han eller hon fyller 20 år, om han eller hon
  är bosatt i landet
 2. saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan
 3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå

19 § En vuxen som är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå enligt 20 § och som har en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan enligt 16 kap. 27 § men inte uppnått grundläggande behörighet till högskolestudier har rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppnå en sådan behörighet.

För övriga utbildningar på gymnasial nivå gäller vad som står i vuxenutbildningsförordningen 3 kap

Urval

7 § Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Av 20 kap. 2 § andra stycket skollagen (2010:800) framgår att de som har störst behov av utbildning ska prioriteras.

Vid urvalet ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande

 1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
 2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan,
 3. är eller riskerar att bli arbetslös,
 4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
 5. behöver utbildningen för planerat yrkesval.

Studiestartsstöd är för arbetslösa med kort tidigare utbildning och som är i stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå.

Bidraget är högre än det vanliga bidraget och ligger på 8 512 kronor för fyra veckor vid heltidsstudier. Studerande som har vårdnaden om barn kan även få tilläggsbidrag på samma sätt som de som har studiemedel.

För att ha rätt till studiestartsstöd ska personen

 • vara 25- 56 år (rätten till studiestartsstöd gäller från och med året personen fyller 25 till och med året hen fyller 56)
 • vara arbetslös och ha varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex månader
 • ha en kort tidigare utbildning (inte ha en 3-årig gymnasieutbildning)
 • inte ha haft studiestöd under de senaste 3 åren
 • ha skött sina återkrav om man har sådana sedan tidigare

Kommunen gör alltid en individuell prövning av om du tillhör målgruppen för studiestartsstödet utifrån din ålder, tidigare utbildning och behov av utbildning.

Hur ansöker jag?

Om du är intresserad av studiestartsstödet kan du kontakta
Studie- och yrkesvägledningen.

Observera att din hemkommun måste godkänna din ansökan om yrkesstudier i annan kommun. Detta kallas IKE (Interkommunal ersättning)

Ansökningsblankett för kurs eller yrkesutbildning i annan kommun , 107.9 kB.

Om du är folkbokförd i en annan kommun än Skellefteå kommun måste en blankett som kallas IKE (interkommunal ersättning) bifogas. Ta kontakt med Vuxenutbildningen i din hemkommun om du har frågor.

Frågor och svar

Frågor och svar

Hur kan jag se vilka kurser jag läst tidigare eller vilket betyg jag fick?

För att se vad du läst på VUX tidigare och vilket betyg du fick, logga in på mina sidor Länk till annan webbplats.. Klicka på ”Ansökan Vux” och sedan på ”Mina kurser”.

Vill du ha dina betyg utskrivna skickar du ett mail till vux@skelleftea.se. Uppge ditt namn och personnummer i mailet så skickas betyget till din folkbokföringsadress per post eller som pdf via epost. Meddela i mejlet hur du vill ha ditt betyg.

Hur kan jag se vilka kurser jag är registrerad i just nu?

Om du vill se vad du läser just nu kan du logga in på mina sidor Länk till annan webbplats.. Klicka sedan på ”Visa studieplan”.

Vill du ha ett betyg utskrivet skickar du e-post till vux@skelleftea.se

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se