Studera på VUX och arbeta samtidigt

Många elever på VUX väljer redan att studera och arbeta samtidigt, men det kräver en hel del av individen, både tid, planering och energi så det är viktigt att vara väl förberedd för att klara av båda sakerna samtidigt, med hälsan i behåll. På den här sidan hittar du lite tips hur du kan lägga upp dina studier för att få bättre chans att lyckas med dem ifall du tänker arbeta samtidigt.

För dig som vill studera och är anställd kan det även finnas möjligheter kring hur du kan lägga upp dina studier och arbetet.

Till exempel kan du läsa här vad som gäller kring rättigheter till att få tjänstledigt för att studera här. Länk till annan webbplats.

Främst handlar det om tid, planering, motivation och struktur.

 • Det är bättre att använda några timmar under flera dagar än massor med tid under samma dag. Examinationer, laborationer, seminarium, nationellt prov och annat som du behöver vara med på bokar du in när det passar vid de tider som erbjuds.
 • Du behöver meddela din chef och se över vilka möjligheter hen har att frigöra tid åt dig så du får mer utrymme för studierna eller kan visa förståelse för att du kanske sitter med skolböcker på raster m.m.
 • Gör ett schema varje vecka där du planerar in rätt antal timmar per kurs/ämne och vecka, på dagar som passar utifrån ditt jobbschema.
 • Se till att du har god arbetsmiljö där du studerar.
 • Tag hjälp av studiekamrater samt uppmuntra varandra, även om ni studerar olika kurser och ämnen.
 • Använd så mycket tid du kan få hjälp som erbjuds av skolan.
 • Fråga läraren om hjälp när du behöver, men var medveten om att deldistanskurser och distanskurser innebär mycket eget ansvar och eget arbete.
 • Se mer under ’Studieteknik’ och Studietips nedan.

Studieteknik

Läs mer under rubriken ‘Studieteknik’ på vår Stödsida. Där hittar du även mer information kring stöd på VUX, bl.a. kontaktuppgifter ifall du vill ha hjälp från en studiecoach, och mycket annat.

Här hittar du vår stödsida.

Allmänna råd – Grundkurser och Gymnasiekurser

Var medveten om att studier kommer att ta tid men att det är väl investerad tid inför framtiden. Se till att du har kontinuerlig kontakt med din lärare för att stämma av hur det går och ifall det finns någon hjälp att få för att du ska nå dina mål. Kom ihåg att Deldistans (och Distans) kräver mycket eget arbete och disciplin medan du får mycket mer handledning av lärare under Dagkurserna. Se vilka tider som Dagkurserna har lektioner på schemat, kanske dina arbetstider går att planera efter vilka tider som Dagkurserna har lektion?

Här hittar du schema.

Grundskole- och gymnasiekurser

Beroende på hur många kurser du ska läsa och hur lång tid du ska läsa dem på är det olika mycket tid per vecka som du behöver lägga på studierna, se exempel nedan.

Tabellen visar 100 poäng gymnasie- eller grundskolekurs.

Tidtabell

Antal veckor

Studietakt

Timmar studier per vecka

5 veckor

100%

40 timmar

10 veckor

50%

20 timmar

20 veckor

25%

10 timmar

40 veckor

12,5%

5 timmar

Att arbeta samtidigt som du studerar en grundskolekurs kan vara en utmaning, beroende på dina förkunskaper samt studievana. Du bör vara redo att lägga runt 10- 20 timmar per vecka på studier beroende på kursens längd, om du läser en grundskolekurs under 20 veckor.

 • Engelska grund
  Lektionerna är dagtid. Det är upp till dig som studerar att följa planeringen samt boka in examinationer vid de tider som erbjuds. Elever som uppvisar stora kunskaper inom ämnet kan erbjudas att gå vidare till nästa kurs om eller när läraren bedömer att eleven är redo.
 • Matematik grund
  Det finns möjlighet att studera på skolan eller stor del på distans. Eleverna väljer själva vilka och hur många lektioner de vill gå på varje vecka för att lyckas med matematikstudierna. Elever som uppvisar stora kunskaper inom ämnet kan erbjudas att gå vidare till nästa kurs om eller när läraren bedömer att eleven är redo.
 • Svenska som andraspråk grund
  Man kan studera på dagtid eller på deldistans med möjlighet att delta på lektioner dagtid eller ett lektionstillfälle en kväll per vecka. Det är upp till dig som studerar att följa planeringen samt boka in examinationer vid de tider som erbjuds.

Tider och dagar nedan är förslag ifall du jobbar kortare vissa dagar och heldag andra. Hur många timmar du arbetar varje dag är så klart upp till dig och din arbetsgivare men du behöver vara beredd på att skolan också kommer att ta tid.

Det går ofta att planera tiden själv istället för förslagen nedan men det är bättre att använda några timmar under flera dagar än massor med tid under en och samma dag.

Examinationer, laborationer, seminarium, nationellt prov och annat som du behöver vara med på i din kurs bokar du in när det passar vid de tider som erbjuds. Det kan innebära att du kan behöva byta arbetspass vid några tillfällen eller söka ledigt men om du planerar dina studier väl med god framförhållning så brukar eleverna lösa det, annars hör de av sig till sin lärare

Exempel på hur du kan lägga upp din tid

Exempel 1: Läsa in en gymnasiekurs under 20 veckor

MÅNDAG
arbete 6,5 timmar
studier 3 timmar

TISDAG
arbete heldag
studier 1 timmar

ONSDAG
arbete 6,5 timmar
studier 3 timmar

TORSDAG
arbete 6,5 timmar
studier 2 timmar

FREDAG
arbete heldag
studier 1 timmar

HELG
arbeta några timmar?
studera ikapp om du hamnat efter planeringen

Om du har svårt med innehållet kursen: utöver schemat ovan behöver du hitta ytterligare fem timmar varje vecka - exempelvis en timme per dag, fem timmar på helgen eller 2,5 timme till på dagarna du har arbete heldag enligt förslaget ovan

Exempel 2: Läsa in två gymnasiekurs under 30 veckor

MÅNDAG
arbete 6,5 timmar
studier 5 timmar

TISDAG
arbete heldag
studier 3 timmar

ONSDAG
arbete 6,5 timmar
studier 5 timmar

TORSDAG
arbete 6,5 timmar
studier 4 timmar

FREDAG
arbete heldag
studier 3 timmar

HELG
arbeta några timmar?
studera ikapp om du hamnat efter planeringen

Om du har svårt med innehållet kursen: utöver schemat ovan behöver du hitta ytterligare minst fem timmar per kurs varje vecka: exempelvis en timme per dag, fem timmar på helgen eller 2,5 timme på dagarna du har arbete heldag.

Exempel 3: Läsa in en gymnasiekurs under 10 veckor

MÅNDAG
arbete 6,5 timmar
studier 4 timmar

TISDAG
arbete 6,5 timmar
studier 4 timmar

ONSDAG
arbete 6,5 timmar
studier 4 timmar

TORSDAG
arbete 6,5 timmar
studier 4 timmar

FREDAG
arbete 6,5 timmar
studier 4 timmar

HELG
arbeta några timmar?
studera ikapp om du hamnat efter planeringen

Om du har svårt med innehållet kursen: utöver schemat ovan behöver du hitta ytterligare minst fem timmar varje vecka: exempelvis en timme per dag eller fem timmar på helgen

Yrkesinriktat

Läsa in en Yrkesutbildning, Språkintegrerad yrkesutbildning eller Yrkeshögskolan.

Aktuell information om kurser och utbildningar finns under respektive utbildningssida. Där finns det angivet om möjligheten att kombinera yrkesutbildning i kombination med arbete, det ser lite olika ut för olika utbildningar.

Läs mer här.

Kompletterande yrkesinriktade kurser finns, främst digitala kurser.

Mer information kommer.

Yrkeshögskolan har program och enstaka kurser på både hel- och halvfart. Helfart innebär 40 timmar studier per vecka. Studerar du ett program eller enstaka kurs som går på helfart, rekommenderar vi att du inte arbetar samtidigt då studierna tar mycket tid, men det skulle i så fall vara upp till dig att planera så att du kan prioritera studier framför arbete vid behov.

Se mer information här.

Vilka kurser eller vilken utbildning ska man välja?

Vet du vilka kurser eller vilken utbildning du behöver för att nå ditt mål så ansök redan nu.

Det står att grundskole- och gymnasiekurserna går under ”20 veckor” i ansökan men i samråd med läraren går det alltså att läsa en kurs på allt från 10 veckor till 40 veckor (10 veckor = 20 timmar i veckan; 40 veckor = 5 timmar i veckan, beroende på ifall man har svårt eller lätt för kursen då den kan gå lite snabbare eller eventuellt behöva lite mer tid).

Ansökan via VUX hittar du här.

Om du inte vet vilka kurser eller utbildning du bör eller kan läsa, har funderingar kring arbetslivet eller vad det finns för olika möjligheter rekommenderas det att boka in en tid med studie- och yrkesvägledare på CV. Det går att möta dessa på Campus eller ses online. Formulera dina tankar innan mötet så att ni kan komma längre under mötestiden med att lägga upp en plan för dig.

Skicka ett mail för att bestämma en tid: cv@skelleftea.se

Dessa gymnasiekurser är vanliga att man vill/behöver läsa in:

 • Engelska 5, 100p
 • Engelska 6, 100p
 • Komvuxarbete (Gymnasiearbete), 100p
 • Matematik 1, 100p
 • Matematik 2*, 100p
 • Svenska 1 eller SAS 1, 100p respektive
 • Svenska 2 eller SAS 2, 100p respektive
 • Svenska 3 eller SAS 3, 100p respektive

*Matematik 2 ingår inte i grundläggande behörighet men är en kurs som många utbildningar kräver. Du kan kolla själv eller fråga CV ifall du behöver läsa in den kursen.

För personer utan goda svenskkunskaper alternativt utan goda engelskkunskaper är det klokt att läsa:

 • SFI (svenska för invandrare) samt svenska grund
 • Engelska, allt från nivå 1-4 (grund) samt nivå 5-7 (gymnasiet)

Prövning är till för dig som vill läsa in en kurs på egen hand mot ett betyg eller för att höja ett redan satt betyg. Läs mer om vad en prövning är samt vad som krävs i varje prövning så du vet om du bör läsa kursen på VUX eller göra en prövning.

Senast uppdaterad: