Kommunalt insamlingsansvar

Regeringen beslutade sommaren 2022 om förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar.
Det är en stor reform som innebär att kommunerna står inför ett omfattande förändringsarbete med många viktiga
beslut att fatta

Förordningsförändringen innebär i korthet att kommunerna på mycket kort tid måste bygga upp en infrastruktur för insamling av förpackningsavfall fastighetsnära från hushåll och samlokaliserade verksamheter, tillsammans med mat- och restavfall

Sedan 1995 har Sverige haft ett producentansvar på förpackningar, du som invånare har lämnat dina förpackningar på producenternas Återvinningsstationer runt om i kommunen och i Sverige. Ansvaret för denna insamling övergår nu till kommunerna. Producenterna ersätter kommunerna för denna insamling och återvinner förpackningarna

Det är ett omfattande arbete som nu påbörjas då det ska byggas upp en ny infrastruktur för insamling. Det finns två olika system som kommunen just nu tittar på och där det kommer fattas ett beslut av våra politiker kring vilket system som ska införas.

De viktigaste datumen nu för alla kommuner i Sverige:

  • 30 september 2023 ska kommunerna lämna uppgifter till Naturvårdsverket.
  • 1 januari 2024 - Sveriges kommuner tar över insamling av förpackningsavfallförpackningsavfall från hushåll genom fastighetsnära insamling eller lättillgängliga insamlingsplatser. Kommunerna ska också erbjuda separat insamling av matavfall.
  • 1 januari 2026 – Kommuner ska samla in förpackningsavfall på torg och i parker samt andra populära platser där kommunen har ett renhållningsansvar enligt gatu-renhållningslagen.
  • 1 januari 2027 – Alla kommuner ska ha infört fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från hushåll och anmälda samlokaliserade verksamheter. Kommuner ska samla in skrymmande förpackningsavfall via lättillgängliga insamlingsplatser.


Det förändrade insamlingsansvaret medför flera fördelar,
framför allt är det ett verktyg för att möta EU-krav och
höga mål för materialåtervinning till år 2030.

Ett kommunalt insamlingsansvar gör det möjligt att
samordna insamlingen av förpackningar med insamling
av mat- och restavfall samt returpapper, vilket innebär
möjligheter att effektivisera avfallshanteringen. Det blir
också ett tydligare system för hushållen med en sammanhållande part för avfallshanteringen. Att också inkludera
samlokaliserade verksamheter möjliggör samordningsvinster.

Fastighetsnära insamling av förpackningar gör det lättare
att göra rätt; erfarenheten visar att mer förpackningar
kommer att lämnas till materialåtervinning i stället för att
hamna i restavfallet.
Förändringen ska också öka återvinningen, minska ned-skräpningen och möjliggöra ökad andel återvunnen plast
i förpackningar.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: