Naturreservat

Det finns flera olika former att skydda särskilt värdefulla naturområden. I Skellefteå kommun har cirka 0,6% av den totala ytan skyddats i form av naturreservat, naturvårdsområden, naturminnen och biotopskydd.

Starkaste skyddsformen är nationalparker följt av naturreservat. I kommunen finns 17 naturreservat. Naturvårdsverket beslutar om skötseln av Sveriges nationalparker och föreslår nya parker. Beslut om inrättande fattas av riksdagen. Naturreservat beslutas och förvaltas vanligtvis av Länsstyrelsen och bestämmelserna för dem varierar från fall till fall.

Naturvårdsområde

Naturvårdsområde är en skyddsform som försvunnit ur lagstiftningen i och med att miljöbalken trädde i kraft 1999-01-01. Två områden i kommunen har trots det kvar denna typ skydd nämligen Burehällorna i Burvik och Marranäsvältan i Fällfors. Skyddet gäller i praktiken på samma sätt som naturreservat.

Naturminnen

Mindre naturföremål av särskild märklig beskaffenhet kan skyddas som naturminnen.
I Skellefteå kommun finns tre naturminnen: flyttblocket "Mjölkstenen" vid Önnesmark, en dicotypgran (gran av märklig beskaffenhet, med nedre delen av kronan av sydländsk typ och toppen av smal fjälltyp) i trakten av Blacke och en tallskog i Renbergsvattnet som katats (randbarkats för att skaffa råvara för tjärframställning) på 1870-talet.

Naturreservat, naturvårdsområden och naturminnen i Skellefteå kommun

Namn

Skyddsform

Naturtyp

Areal

Skyddsdatum

Bjuröklubb

Naturreservat

Kustområde

919

1976-06-08

Ostträsket

Naturreservat

Fågelsjö

502

1972-09-11

Innerviksfjärdarna

Naturreservat

Fågelrika fjärdar

1520

1974-02-12

Gärdefjärden

Naturreservat

Fågelsjö

361

1972-09-11

Utstenarna

Naturreservat

Skärgårdsö

17

1970-03-23

Vitbergen

Naturreservat

Naturskog

902

1994-06-20

Skötgrönnan

Naturreservat

Sandö

37

1968-12-31

Kalkstenstjärn

Naturreservat

Rik växtlokal

6

1976-03-02

Fäbodskogen

Naturreservat

Naturskog

9

1978-12-20

Brännberget

Naturreservat

Rik växtlokal

35

1979-05-21

Nymyrtjärnheden

Naturreservat (domänreservat)

Brandpräglad tallnaturskog

23

1997-01-27

Björnberget

Naturreservat (domänreservat)

Naturskog

58

1997-01-27

Granlidtjärn

Naturreservat (domänreservat)

Naturskog

18

1997-01-27

Degerforsheden

Naturreservat (domänreservat)

Naturskog

133

1997-01-27

Degerforsheden

Naturreservat (domänreservat)

Naturskog

90

1997-01-27

Tjärnbergsheden

Naturreservat (domänreservat)

Naturskog

100

1997-01-27

Blylodmyran

Naturreservat

Myr

139

1999

Daglösten

Naturreservat

Naturskog

34

2001

Burehällorna

Naturvårdsområde

Tallskog och sandstränder

17

1984-04-05

Marranäsvältan

Naturvårdsområde

Ravinbildning, skred

5

1990-11-28

Mjölkstenen

Naturminne

Flyttblock


1958-06-30

Nolbyn

Naturminne

Dicotypgran


1971-04-16

Renbergsvattnet

Naturminne

Skog med katade tallar

0,4

1985-05-28

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: