Ägarbyte, flytt och inflyttning

När du säljer eller överlåter din fastighet måste du komma ihåg att anmäla ägarbyte till oss för att vi ska kunna göra en flyttfaktura och för att den nya ägaren fortsättningsvis ska få fakturan. Anmäl ägarbyte via E-tjänsten.

Anmäl ägarbyte för vatten, avlopp och avfall (Länk till annan webbplats)

Vatten

Om du säljer eller överlåter din fastighet ska du som fastighetsägare anmäla detta via e-tjänsten ovan. Vattenmätaren ska läsas av på tillträdesdagen och mätarställningen ska noteras i e-tjänsten. Ärendet ska sedan signeras av samtliga nya ägare för att det ska skickas in till kommunen.

Tills vi får in uppgifterna om ägarbytet står du kvar som fastighetsägare i vårt system, vilket innebär att fakturorna för abonnemangen kommer till dig. När ägarbytet kommer in till oss flyttar vi över abonnemanget till den nya fastighetsägaren/fastighetsägarna och alla kostnader fram till tillträdesdagen justeras på en flyttfaktura.

Du kan följa ditt ärende, se vem eller vilka som har signerat det via funktionen Mina sidor Länk till annan webbplats..

För att kunna använda e-tjänsten behöver du som säljer och alla som står som köpare ha ett svenskt personnummer och e-legitimation (t.ex. BankID). Om ni inte kan använda e-tjänsten kan ni kontakta kommunens kundtjänst. Ring 0910-73 50 00, knappval 3, eller maila: kundtjanst@skelleftea.se.

Vi får inte automatiskt reda på att du har sålt huset. Du behöver inkomma med de uppgifterna till oss. Fyll i e-tjänsten överst på denna sida. Du som säljare och samtliga köpare behöver bank-id för att kunna signera ärendet. Observera att ärendet inte kommer in till kommunen förrän samtliga signerat det.

OBS! Har du kommunalt VA, glöm inte att läsa av vattenmätaren på tillträdesdagen och att fylla i uppgifterna i e-tjänsten.

Tills vi får in ägarbytet står du kvar som fastighetsägare i vårt system vilket innebär att fakturorna för abonnemangen kommer till dig. När ägarbytet kommer in till oss flyttar vi över abonnemanget till den nya fastighetsägaren och alla kostnader fram till tillträdesdagen justeras på en flyttfaktura. De nya fakturorna kommer då fortsättningsvis att skickas till den nya fastighetsägaren.

Vi får inte automatiskt reda på att du har köpt ett hus, utan vi behöver få in en anmälan om ägarbyte. Fyll tillsammans med den nuvarande fastighetsägaren i e-tjänsten för ägarbyte. När ärendet signerats kommer det in till oss. Vi flyttar då över abonnemanget och fakturan kommer fortsättningsvis att skickas till dig.

Det är alltid fastighetsägaren som är kund hos oss. I ditt fall alltså bostadsrättsföreningen. Hör av dig till styrelsen i din bostadsrättsförening. Det är de som ska anmäla ägarbytet. De ska inte använda e-tjänsten utan kontaktar då kundtjänst direkt via mail eller telefon.

Om ett hus eller lägenhet ska hyras ut ska ingen anmälan om ägarbyte göras.

Fakturan för VA skickas till fastighetsägaren.

Om du ska anmäla ägarbyte på en fastighet du inte äger, måste du bifoga en fullmakt. Om fastigheten ägs av ett dödsbo kan bouppteckningens information om vem eller vilka som är dödsbodelägare användas som fullmakt.

Avfall

  • Om den nya ägaren inte aktivt väljer någon annan typ av abonnemang för sitt avfall (sophämtning) kommer samma typ av abonnemang som den förra ägaren hade att gälla efter ägarbytet.
  • Om den nya ägaren vill välja ny typ av abonnemang för sitt avfall ska denne kontakta kundtjänst.
  • Ändringar i abonnemang får göras kostnadsfritt en (1) gång per 12 månader. Därutöver tas en administrativ avgift ut enligt fastställd taxa.
Anmäl ägarbyte för vatten, avlopp och avfall (Länk till annan webbplats)
Senast uppdaterad: