ÅVC-kort

Nu finns möjlighet att få tillträde till återvinningscentralerna, undantaget Degermyran, utanför ordinarie öppettider.

Som ”nyckel” till grinden används ditt körkort eller ett speciellt tilldelat kort om du saknar körkort. Aktivering av kortet sker efter avslutad ÅVC-utbildning. Utbildningen är en rundtur på ÅVC där vi berättar om vad som gäller och hur det fungerar med ÅVC-kort. Du behöver inte svara på några frågor och det är inga "prov". Men passa gärna på att ställa frågor om sådant du har funderat över. Läs mer om utbildning och hur det går till nedan.

Boka utbildning för ÅVC-kort (Länk till annan webbplats)

Med ÅVC-kort får du tillgång till alla återvinningscentraler undantaget Degermyrans ÅVC. Du har med ÅVC-kortet möjlighet att lämna ditt källsorterade avfall under obemannade tider, det vill säga från söndag till och med torsdag kl. 07-22.

För att kunna gå utbildningen och få tillgång till återvinningscentralen vid obemannade öppettider enligt ovan, krävs det att du:

 • är folkbokförd i Skellefteå kommun eller äger en fastighet som betalar renhållningsavgift i Skellefteå kommun.
 • är myndig.

Om du uppfyller dessa krav kan du anmäla dig till utbildningen som är ca 60 minuter lång. Utbildningen sker utomhus på den återvinningscentral som du anmält dig för utbildning till.

Det finns två sätt att anmäla sig till utbildningen:

Via vår e-tjänst (som du hittar länk till på den här sidan). För det krävs att du har e-legitimation och är folkbokförd i kommunen.
Via kundtjänst. Om du inte har e-legitimation eller om du äger en fastighet men inte bor i kommunen, vänd dig till kundtjänst så hjälper de dig.

Läsaren på återvinningscentralen läser av dina personuppgifter från körkortet när du checkar in. Så har du bytt körkort behöver du inte göra någonting. Det fungerar som tidigare.

 • Det är endast personer som har godkänts efter utbildning som får nyttja systemet.
 • Vid inpassering, väntar man innanför grindarna till grindarna stängts, innan man kör vidare, för att förhindra att någon annan smiter in på dennes inloggning.
 • Vid utpassering, väntar man utanför grinden till grinden stängts, innan man kör vidare, för att förhindra att någon annan smiter in vid utfartsgrinden.
 • Har man tappat ut något eller skräpat ner, så städar man efter sig.
 • Man får aldrig hoppa ner i en container! Ser man att man slängt något i fel container eller tappat något kan man kontakta kundtjänst. Containern kan dock vara tömd innan personal har möjlighet att kolla upp det hela.
 • Farligt avfalls ställs upp på uppmärkt plats.
 • Förbjudet att plocka med saker från återvinningscentralen.
 • Företagsavfall får ej lämnas
 • Företagsfordon får inte användas under ÅVC-korts tid.
 • Om det visar sig att man inte uppfyller de ställda kraven utifrån utbildningen kommer man att förlora sin inpassering och kan ansöka om ny utbildning. Varje enskilt fall bedöms separat.
 • Säkerhetsanvisningar samt kameraövervakning finns.
  För att på ett säkert sätt använda det nya systemet övervakas anläggningen av kameror. Det är både för din säkerhet men även för verksamhetens.
 • Skulle något inträffa under den tid du är där finns skyltar vid utpasseringsgrinden som berättar vart du ska vända dig.
 • Vid omedelbar fara - lämna din bil och ta dig ut ur området. Larma 112.
Senast uppdaterad: