Renhållningsordningen

Renhållningsordningen innehåller bestämmelser för avfallshanteringen i Skellefteå kommun. Här kan invånare, fastighetsägare och företrädare för olika verksamheter se vem som ansvarar för vad. Det är också ett verktyg för att styra och utveckla kommunens avfallshantering.

Senast uppdaterad: