Att få med sig barnen

Barnen är ofta nyckeln till allt. Att lära barnen tidigt vad som är rätt och fel är viktigt i många områden, så även inom avfallsområdet. Allt vad de lär sig i skolan tar de med sig hem och lär sina föräldrar. Det finns fantastiskt mycket kreativitet och vilja att lära sig vilket är viktigt att ta vara på.

Skolprogram

Avdelningen Vatten och avfall arbetar aktivt med skolans verksamhet för att informera och inspirera till att göra rätt. Skolprogram finns framtagna för hela grundskolan utifrån årskurs och läroplan. Skolorna har också möjlighet att komma med önskemål utifrån vad de just då läser för område.

Avdelningen Vatten- och avfall har även ett gott samarbete med Exploratoriet i Skellefteå. Där erbjuds gemensamma skolprogram och utställning för barn och vuxna i alla åldrar, både på plats och digitalt.

Även studiebesök på kommunens anläggningar erbjuds för att se hur behandling av matavfall via rötning och rening av avloppsvatten fungerar.

Senast uppdaterad: