Vision

Vi är äntligen framme vid milstolpen i vår kommuns mål och ambitioner. Det är 2030 och vi har mött en ljus framtid.

Skellefteå kommun har en fullständigt fossilfri fordonsflotta och ställer höga krav på de transporter som sker utanför vår egen flotta. Avfallet i kommunen har minskat markant under det senaste decenniet och vi har verkligen fått frukt för det arbete hela kommunen har lagt ner på förebyggande åtgärder och smartare inköp. Kommunen i stort har en utpräglad återbruksanda och näringslivet har tagit stora kliv för att främja mer hållbara affärsidéer som mynnat ut i goda samarbeten.

Skellefteå är en stad man vill bo och verka i, där tanken på hållbarhet är så inkorporerad i allt som görs att det inte ens är en fråga OM utan ett självklart HUR vi kan bli ännu bättre. Samarbetet med olika återbruksaktörer har verkligen utvecklats och glädjen i att både ha en meningsfull vardag och arbeta med något så uppskattat som hållbarhet ger många en självförtroendeboost att ta med sig i framtida arbetsliv.

Äntligen har förändringar skett vid insamlingen av förpackningar från hushållen. Alla har fått tillgång till en smidig lösning för både förpackningar och det kommunala avfallet som ökar utsorteringen och minskar restavfallet på kuppen. Det har tagit lite tid men nu finns en lösning som de flesta är nöjda med och som ger en flexibel taxa med incitament att sortera så bra som möjligt. God kommunikation och information har varit en nyckel i att lösa många knutar och vi är nu Sverigebäst på sortering tack vare engagemang från såväl personal som invånare. Allt det som samlas in går även till återvinning och blir nya förpackningar.

Att återvinningscentralerna har ökad tillgänglighet är oerhört uppskattat och felsorteringar har minskat med återkommande fortbildning och kommunikation med invånarna. I takt med att insamling av produkter och material till återbruk har ökat har även materialinsamlingen till återvinning minskat, det är tydligt hur mycket vi tidigare energiåtervann helt i onödan. Verksamheter är även de noggranna med vad de slänger för att både spara pengar och miljö genom återbrukat material.

Senast uppdaterad: