Grovavfall

Via kommunens återvinningscentraler har du möjlighet att lämna ditt grovavfall utan kostnad. Tänk i första hand på att lämna det som kan återanvändas på platsen för återbruk. Du kan även, mot en kostnad, beställa hämtning vid fastighet via upphandlade entreprenörer.

Grovavfallsinsamlingen en gång per år ingår kostnadsfritt för alla hushåll. Fritidshus och verksamheter omfattas inte av den kostnadsfria hämtningen. Insamlingen kommer att genomföras med upphandlade entreprenörer.

Nytt från och med 2024 - Du ska själv beställa hämtningen
En ny e-tjänst har tagits fram där hushållen själva ska beställa hämtningen under en viss angiven tidsperiod. Stoppdatum för beställning är 14 dagar innan grovavfalls-insamlingen startar på aktuellt område. Vid beställningen ska du redogöra för det som ska hämtas. Sådant man inte anmält tas inte med. Samma regler för vad du får skicka gäller som tidigare år. E-tjänsten hittar du här nedan.

Beställa hämtning av grovavfall (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Viktigt att du inte ställer ut det som ska hämtas för tidigt
När du anmält kommer du i god tid före meddelas när hämtningen ska ske hos dig. Då kan du vänta med att ställa ut grovavfallet till kvällen innan. Det möjliggör att material som kan återbrukas inte blir förstört.

Områdesindelning och datum för 2024.

Vecka 16 Område Sydost (se karta nedan)
Stoppdatum för att beställa hämtning 31 mars -24

Vecka 17 Område Nordost (se karta nedan)
Stoppdatum för att beställa hämtning 7 april - 24

Vecka 18 Område Sydväst (se karta nedan).
Stoppdatum för att beställa hämtning 14 april - 24

Vecka 19 Område Nordväst (se karta nedan)
Stoppdatum för att beställa hämtning 21 april - 24

 • Kyl- och frysmöbler (hushållsmodeller)
 • Metallavfall som cyklar, utegrillar, snöskyfflar med mera.
 • Deponirest som köksporslin, dricksglas, möbler och husgeråd av blandmaterial med mera.
 • Restavfall som trasmattor, kläder, brännbara möbler med mera.
 • El-avfall som tv, radio, småapparater, spisar, tvätt-, diskmaskiner, köksfläktar, datorer, skärmar, glödlampor, lågenergilampor.

 • Bygg- och rivningsmaterial, brädor, duschdörrar/kabiner, innerdörrar, köksinredningar och annan fast inredning.
 • Fast montage som element, radiatorer, sanitetsporslin, badkar med mera.
 • Trädgårdsavfall.
 • Farligt avfall som lysrör, spillolja, oljefilter, färg, avfettning, syror, baser, limrester, bekämpningsmedel med mera.
 • Värmepannor, varmvattenberedare och luftvärmepumpar.
 • Bilbatterier.
 • Bil-, motordelar, motorgräsklippare, mopeder, däck och dylikt
 • Förpackningar som omfattas av producentansvar, pappers-, metall-, hårdplast- och glasförpackningar samt även returpapper.

 

 • Transportera själv ditt grovavfall till en återvinningscentral. Privatpersoner kan gå utbildning för ÅVC-kort, det medför att du efter utbildning kan besöka ÅVC:n på obemannad tid kl. 06-22 söndag - torsdag. Kolla in hur du anmäler dig och vad som gäller.
 • Se även information här nedan "beställa hämtning av grov-, bygg- och rivningsavfall

Från 1 januari har kommunen ansvaret för bygg- och rivningsavfall som uppkommer vid byggnation eller rivning hemma för de privata hushållen (dvs ej yrkesmässig verksamhet). För att du som privatperson ska ges alternativ för att beställa fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall samt grovavfall har det upphandlats tre entreprenörer. Upphandlingen innebär att du köper tjänsten direkt av någon av de namngivna entreprenörerna. Du gör själv upp om pris. Men priset får inte överstiga taket på 3 000 kr/m3.

Materialet ska i huvudsak vara sorterat i storsäckar, entreprenören ska även kunna hämta lösa kollin som inte ryms i en storsäck så som till exempel vitvaror och soffor. Säckar kan du köpa på den öppna marknaden.

De upphandlade entreprenörerna är Holmlunds Åkeri AB, Ragnsells Recycling AB samt Stena Recycling AB. Avtalet gäller till och med 2024-12-31.

 • Det är endast de som har beställt hämtning som får hämtat.
 • Sådant som är felaktigt utställt inför hämtningen lämnas kvar.
 • Ställ inte ut grovavfallet förrän kvällen innan.
 • Grovavfallet hämtas vid farbar väg.
 • Ställ ut grovavfallet i närheten av dina ordinarie sopkärl, men inte så att de blockeras.
 • Om du bor i flerbostadshus (lägenhet), kontakta din fastighetsägare om var ditt grovavfall ska placeras för hämtning.
 • Lägg grovavfallet i skilda sorterade högar.
 • Märk säckar och lådor med innehåll, till exempel brännbart, metall eller deponirest. Säckar ska vara genomsynliga, ej svarta.
 • Flera olika fordon hämtar grovavfallet, därför kan delar av avfallet bli liggande ett tag.
 • Grovavfall från verksamheter och fritidshus ingår inte i hämtningen.
 • Mängden grovavfall som får skickas är det som normalt samlas under sex månader.

Frågor och svar om grovavfall

Frågor och svar om grovavfall

Tidigare år har det varit långa onödiga körningar där det inte varit något grovavfall som ställts ut.

Ändringen när du nu gör en beställning med beskrivning ger en kortare körsträcka för insamlingen av grovavfallet, eftersom transport endast går till de som har behov av hämtning. Det ger i slutändan en besparing av både miljö och ekonomiska resurser.

Då får du antingen själv transportera ditt grovavfall till en återvinningscentral eller köpa tjänsten av kommunens upphandlade entreprenör.

Entreprenören som hämtar grovavfallet tar endast med sig de som du angett i beställningen. Så det du missat behöver du själv transportera till någon återvinningscentral eller köpa hämtning av kommunens upphandlade entreprenörer.

Avgiftsfri hämtning av grovavfallet sker en gång per år under en bestämd period. Se mer information om områden och datum på den här sidan.

När du beställt hämtningen via e-tjänsten kommer du att få ett meddelande när ditt grovavfall ska hämtas. Ställ inte ut det förrän kvällen innan då det riskerar att kanske bli förstört av regn. Mycket av det som lämnas idag kan användas för återbruk och då är det viktigt att det håller de skick som det var när du ställde ut det.

Nej tyvärr. Det är endast de som har beställt som får hämtat. Det blir svårt med logistik och planering om vi ruckar på det beslutet.

Nej. Ta del av informationen längre upp på den här sidan. Där hittar du vad du får och vad du inte får skicka. Sådant som är felaktigt utställt inför hämtningen lämnas kvar och du får själv frakta bort det. Alternativt köpa tjänsten av kommunens upphandlade entreprenörer.

Då får du kontakta kundtjänst så de kan hjälpa dig. Se till att vara förberedd inför samtalet med till exempel de som du har tänkt att ställa ut till grovavfallsinsamlingen. Det underlättar för kundtjänst när de ska fylla i din beställning. Kundtjänst telefon 0910-73 50 00, välj 3 vid knappvalet.

Senast uppdaterad: