Hämtning av ditt avfall

På den här sidan kan du läsa mer om vad som gäller vid hämtning av hushållsavfallet. Du hittar även svar på många andra frågor kring avfall.

Dra fram kärlet senast klockan 04.00hämtningsdagen. Om det upptäcks fel i sortering och emballering lämnas information på kärlet.

När töms mina sopor?

För att se när dina sopor töms, skriv in adressen i rutan nedan. Är ni flera fastigheter som har gemensamma kärl ska du söka på den adress som fakturan är registrerad på.

Saknas din adress? kontakta kundtjänst, 0910-73 50 00.

Ibland är dagen för din soptömning ändrad på grund av helgdagar. Håll utkik här på vår webbplats, Skellefteå kommuns facebooksida samt information i Källsorteringskalendern .

Du kan även ladda ner appen Mitt Skellefteå och använda dig av tjänsten för att hålla koll på vilken dag det är soptömning i ditt hushåll.

Du placerar ditt kärl olika beroende på om en vanlig sopbil eller en sidlastare hämtar avfallet. Om en vanlig sopbil tömmer sopkärlet ska du placera det väl synligt vid tomtgränsen med handtaget utåt. Se gärna vår film nedan om hur det fungerar.

Så placerar du kärlen om en sidolastare hämtar dina sopor

Skellefteå kommun använder sig av sidlastande sopbilar som bemannas av en miljöarbetare istället för två. Bilen tömmer kärlen med en mekanisk tömningsarm. För att armen ska kunna greppa kärlen är det viktigt att du ställer sopkärlen enligt beskrivning nedan.

Placering av kärlen

  • Hjul och handtag ska vara vända in mot fastigheten.
  • Kärlen ska stå plant och i höjd med vägen. Detta krävs för att fordonen ska kunna tömma kärlen och för att kärlen inte ska tippa.
  • Kärlet placeras max 1,5 meter från vägkanten.
  • Området mellan kärl och vägbana ska vara fritt från hinder för att möjliggöra tömning.
  • Det ska det finnas fritt utrymme i sidled om minst 0,5 meter.
  • Det ska finnas 1,5 meter fritt utrymme bakom kärlen för att de ska kunna tömmas i sopbilen.

Tänk också på att sopkärlet inte får packas för mycket. Locket på kärlet måste vara stängt.

Låt ditt kärl stå kvar tills det är tömt

Ibland uppstår situationer där soptömningen kan vara försenad till exempel på grund av halka, stora snömängder, röda dagar med inkörning etcetera. Ställ ut ditt kärl på anvisat datum och låt stå tills det är tömt.

Självservice, öppet dygnet runt

Använd våra e-tjänster för att göra och följa dina avfallsärenden.

Beställ/ändra sopkärl (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Beställa extra soptömning (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Anmäla trasigt sopkärl (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Beställa hämtning av grovavfall (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Ansöka om gemensamt avfallskärl (Länk till annan webbplats)
Ansöka om uppehåll i sophämtning för åretruntbostad (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Ansöka om uppehåll i sophämtning och slamtömning för fritidshus (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Ansöka om förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall (Länk till annan webbplats)
Boka utbildning för ÅVC-kort (Länk till annan webbplats)
Ansöka om annan fakturamottagare (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Senast uppdaterad: