Abonnemang, regler och avgifter för avfall i en- och tvåfamiljshus

Du ska som kund välja ett sophämtningsabonnemang. Vilket alternativ du väljer beror på hur du vill sortera och hantera ditt matavfall. Det finns inget krav på att du ska sortera ditt matavfall. Du som väljer att inte sortera matavfall får en högre avgift. Tidningar, förpackningar och glasflaskor ska alltid sorteras ut och lämnas på anvisad plats.

Anmälan kompostering av matavfall (Länk till annan webbplats)

Du som har en- eller tvåfamiljshus har tre alternativ att välja mellan: källsortering, hemkompostering och blandat avfall.

Källsortering är ett miljövänligt alternativ där du har två olika kärl. Ett grönt för restavfall och ett brunt för matavfall. Dina kärl töms var fjortonde dag.

I källsorteringsabonnemanget ingår en MaxAir-behållare per hushåll för inomhusbruk och papperspåsar för insamling av matavfall.

Kontakta kundtjänst om du vill välja källsortering

Taxa för källsortering per år

Volym

Hämtning och behandling

Rymd

Hämtning och behandling

Grundavgift

Summa

140 l.

414 kr

140 l.

1166 kr

1243 kr

2823 kr

140 l.

414 kr

190 l.

1749 kr

1243 kr

3406 kr

140 l.

414 kr

370 l.

3042 kr

1243 kr

4699 kr

140 l.

414 kr

660 l.

5293 kr

1243 kr

6950 kr

Om du komposterar allt matavfall året runt, även vintertid, kan du välja alternativet hemkompostering. Då ingår ett grönt kärl för restavfall som töms var fjortonde dag. För kompostering utomhus krävs att komposten är isolerad, så kallad varmkompost och att den är skadedjurssäker. Kompostbehållaren kan du antingen köpa själv eller bygga. Den ska vara godkänd enligt gällande regler. Det finns även möjlighet att kompostera inomhus med till exempel bokashimetoden.

Om du vill välja hemkompostering behöver du göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Fyll i och skicka in blanketten eller kontakta kundtjänst så hjälper de dig.

Mer om kompostering längre ner på sidan

Taxa för hemkompostering och restavfall per år

Volym

Hämtning och behandling

Grundavgift

Summa

140 l.

1237 kr

1243 kr

2480 kr

190 l.

1707 kr

1243 kr

2950 kr

370 l.*

2968 k

1243 kr

4211 kr

660 l.*

5035 kr

1243 kr

6278 kr

*vid samgående

Mat- och restavfall blandas i samma kärl. Ditt kärl töms var fjortonde dag.

Detta ger den största miljöbelastningen och därför är avgiften högst för detta abonnemang. Kontakta kundtjänst om du vill välja blandat hushållsavfall.

Taxa för blandat hushållsavfall per år

Volym

Hämtning och behandling

Grundavgift

Summa

190 l.

3473 kr

1243 kr

4716 kr

370 l.

5404 kr

1243 kr

6647 kr

660 l.

9266 kr

1243 kr

10 509kr

Gemensamma kärl (max tre hushåll)

Använd e-tjänsten "Ansöka om gemensamt avfallskärl" som du hittar på den här sidan. Har du ingen e-legitimation, dator eller Smartphone kontaktar du kundtjänst som hjälper dig vidare. Om ansökan inte beviljas kan du överklaga till bygg- och miljönämnden eller länsstyrelsen.

Hushåll som har gemensamt kärl betalar en grundavgift per hushåll. De delar på hämtnings- och behandlingsavgifterna. Ansökan gäller fram tills delningen sägs upp, eller att det sker ägarbyte på någon av fastigheterna.

Ansöka om gemensamt avfallskärl (Länk till annan webbplats)

Hämtning av restavfall en gång per kvartal

Om du tar hand om ditt matavfall själv kan du ansöka om att ändra tömningsintervall på gröna kärlet till en gång per kvartal.

För att du ska bli beviljad kvartaltömning har vi krav på att kompostering av matavfall kan ske året runt. För kompostering av matavfall behöver du göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Fyll i och skicka in blanketten, se länk nedan, eller kontakta kundtjänst så hjälper de dig.

Taxa per år för hämtning av restavfall en gång i kvartalet

Volym

Hämtning och behandling

Grundavgift

Summa

140 l.

847 kr

1243 kr

2090 kr

Kompostering

Kompostering av olika typer av avfall från fastigheten får göras utan anmälan, andra kräver anmälan. Läs mer om vad som gäller för det avfall du planerar att kompostera på egen gård.

Kräver anmälan till Bygg- och miljönämnden

I varmkomposten får du kompostera matavfall. Komposteringen sker i en sluten isolerad behållare. Det är viktigt att behållaren är skadedjurssäker så att inte råttor tar sig in. Hushållsavfallet ska blandas med ca 1/3 kolrikt material, t ex löv, torv eller sågspån för att nedbrytningen ska gå bra. Rör gärna om då och då för att få ner syre i processen.

Det här kan du kompostera: kaffesump, äggskal, bröd, frukt, teblad, grönsaker, köttrester, hushållspapper, äggkartonger mm. Fiskrester och räkskal ska du vara lite försiktig med då det annars lätt blir dålig lukt.

Du kan kompostera ditt Trädgårdsavfall från fastigheten utan anmälan.

Trädgårdskomposten

Att kompostera i en trädgårdskompost är ganska vanligt. Här lägger du löv, grästorvor, småkvistar, gräsklipp mm. Komposten har en långsam nedbrytning. Det kan vara idé att gräva om då och då och kanske vattna. Placera helst komposten i halvskugga och i lä och inte så nära tomtgräns att grannarna störs. I trädgårdskomposten får du inte lägga matavfall.

Kompostering av latrin på fastigheten kan efter ansökan till Bygg- och miljönämnden ske på fastigheten i så kallad förmultningsanläggning eller liknande anläggning. Ansökan ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen.

Uppehåll i hämtning

Du kan ansöka om uppehåll i hämtning av kärl och säckavfall hos samhällsbyggnadsnämnden. Använd e-tjänsten "Ansöka om uppehåll i avfallstjänster".

Ansöka om uppehåll i sophämtning för åretruntbostad (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Har du ingen e-legitimation, dator eller Smartphone kontaktar du kundtjänst som hjälper dig vidare. Den som befrias från hämtning av hushållsavfall befrias från hämtnings- och behandlingsavgift men måste betala grundavgiften. I grundavgiften betalar kunden för möjligheten att utnyttja återvinningscentraler och miljöstationer. Dessutom finansierar grundavgiften planering, information och administration.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se