Tjänster och avgifter för avfall

Avgifter för verksamheters avfall

Från och med 1 januari 2024 är det krav på att verksamheter ska sortera ut sina förpackningar samt att skilja avfallet f...

Deponitaxa

Verksamheter ska lämna sitt avfall på Degermyran. Endast i undantagsfall får verksamheter lämna sitt avfall på någon ...

Grovavfall

Via kommunens återvinningscentraler har du möjlighet att lämna ditt grovavfall utan kostnad. Tänk i första hand på att l...

Regler och avgifter för avfall i en- och tvåfamiljshus

Skellefteå kommun inför fyrfackskärl för en- och tvåfamiljshus. När hushållet/fastigheten blivit tilldelad fyrfackskärl ...

Regler och avgifter för avfall i flerbostadshus

Avgifterna varierar beroende på val av kärlstorlek och hämtningsintervall. Kostnaden gäller per år. Dålig/felaktig sorte...

Regler och avgifter för avfall i fritidshus

Som fritidshusägare sorterar du ut matavfall samt hushållets restavfall. Förpackningar får inte lämnas i hushållssoporna...

Taxa för tömning av fett- och oljeavskiljare

Fett ställer till problem i våra avloppsledningar. Fett och olja i avloppsvattnet leder till stora problem med igensättn...

Taxa och grundavgifter

Taxan är indelad i en grundavgift, en hämtningsavgift och en behandlingsavgift.

Övriga avfallstjänster

Information om de avfallstjänster som inte ingår i ditt avfallsabonnemang, byte av kärl, latrinkärl, hyra av container t...

Här hittar du styrdokument kring avfall som gäller både för dig som privatperson samt verksamheter. Pdf-filerna är inte fullt tillgänglighetsanpassade då de finns som egna sidor på webbplatsen. För Renhållningsordningen kan du läsa mer här. Vad gäller taxan så hittar du mer information här.

Renhållningsordningen (pdf) , 632.5 kB.

Avfallstaxa hushåll och verksamheter , 6 MB.