Vad händer efter att du skickat in din ansökan?

Här kan du läsa vad som händer efter att du har skickat in din ansökan om stöd enligt LSS eller SoL till Stöd och service.

Bilden beskriver vad som händer efter att ansökan om stöd enligt skickats in.Förstora bilden

Steg för steg - efter din ansökan:

  1. Handläggaren tar emot din ansökan.
  2. Handläggaren kontaktar dig.
  3. Du träffar handläggaren. Eller så pratar ni via telefon/dator.
  4. Handläggaren utreder ditt behov av stöd.
  5. Du får läsa din utredning och lämna synpunkter på den.
  6. Du får ett beslut. Du kan få:
  • Bifall. Det betyder att du får det stöd du ansökt om. Ditt stöd börjar planeras.

  • Delavslag. Det betyder att du får en del av det stöd du ansökt om. Ditt stöd börjar planeras. Du har rätt att överklaga beslutet.

  • Avslag. Det betyder att du inte får det stöd du ansökt om. Du har rätt att överklaga beslutet.

Om du vill överklaga beslutet

Om du får avslag på hela eller delar av din ansökan kan du överklaga beslutet om du vill. I beslutet står det hur du gör för att överklaga.

Kommunen kan ändra sitt beslut om det kommer fram ny information som påverkar bedömningen. Om kommunen står fast vid sitt beslut skickas din överklagan vidare till förvaltningsrätten.

Hur du skickar in din överklagan

Om du ansökt i e-tjänsten: överklaga via din e-ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du ansökt på annat sätt: överklaga skriftligt med post.

Senast uppdaterad: