E-tjänster för bygglov och anmälan

Här samlar vi länkar till alla e-tjänster som används när du ska bygga, riva eller ändra.

Förbered alltid din anmälan/ansökan genom att läsa på kommunens webbplats om vad som gäller för det det du vill göra. Om det saknas viktiga uppgifter i din ansökan/anmälan behöver du komplettera. Då tar det längre tid innan vi kan börja handlägga ditt ärende.

Nybyggnation och kontrollansvarig

Anmäl kontrollansvarig för pågående bygge (Länk till annan webbplats)
Beställ nybyggnadskarta (Länk till annan webbplats)

Bygglov, rivningslov och marklov

Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov för skylt (Länk till annan webbplats)
Ansök om rivningslov (Länk till annan webbplats)
Ansök om marklov (Länk till annan webbplats)

Bygganmälan

Lämna in bygganmälan (Länk till annan webbplats)
Gör en Attefallsanmälan (Länk till annan webbplats)
Lämna in rivningsanmälan (Länk till annan webbplats)

Strandskyddsdispens och vattenverksamhet

Ansök om strandskyddsdispens (Länk till annan webbplats)
Anmäl vattenverksamhet och muddermassor (Länk till annan webbplats)

Rådgivning

Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)

Övriga e-tjänster

Beställ ritningar och andra handlingar från bygglovsverksamheten (Länk till annan webbplats)
Anmäl eldstad och rökkanal (Länk till annan webbplats)
Anmäla installation av värmepumpsanläggning (Länk till annan webbplats)
Ansök om förhandsbesked (Länk till annan webbplats)
KA - lämna in uppgifter (Länk till annan webbplats)
Senast uppdaterad: