Komplettera bygglovsärenden

Om det saknas viktiga uppgifter i din bygglovsansökan behöver du komplettera innan handläggningen kan starta. Bygglovshandläggare Jonna Larsson reder ut varför vissa uppgifter är viktiga och hur du gör för att komplettera.

Jonna Larsson till höger tillsammans med kollegor på bygglovsenheten.

Jonna Larsson är bygglovshandläggare i Skellefteå kommun och arbetar med bland annat rådgivning till privatpersoner och företag som ska söka bygglov. Här svarar hon på vanliga frågor om kompletteringar.

Varför behöver man svara på så många frågor och skicka in så många dokument när man ansöker om bygglov?
– Vi behöver få in de underlag som krävs för prövningen för att kunna handlägga ärendet på ett så rättssäkert sätt som möjligt. Men också för att vi ska kunna säkerställa att det som byggs i kommunen är tryggt och säkert att vistas eller bo i.

Vilka är de vanligaste kompletteringarna?
– Det är vanligt att det saknas viktig information på ritningar. Till exempel väderstreck, mått, marklinjer eller att ritningarna inte är tillräckligt läsbara. En annan vanlig sak som många glömmer är att skicka in ett förslag till kontrollplan. Det krävs för att man ska kunna få ett startbesked. Om man skickat in ett förslag till kontrollplan så kan man ibland få startbeskedet samtidigt som man får bygglovet.

Vad är ditt bästa tips för att slippa komplettera?
– Förbered dig innan du skickar in din ansökan genom att ta del av informationen om bygglov här på kommunens webbplats. Du är också välkommen att boka en tid med en bygglovshandläggare eller komma förbi när vi har öppet hus med drop in-rådgivning och ställa dina frågor.

Om du ansökte om bygglov digitalt i vår e-tjänst kan du komplettera din ursprungliga ansökan. Det gör du genom att öppna ditt ärende i Självservice och skicka in uppgifterna som vi frågat efter. Tryck här för att logga in i Självservice. Länk till annan webbplats.

Här nedanför finns en film och en skriftlig instruktion som visar hur du gör för att komplettera en ansökan eller anmälan:


Tips! Klicka på kugghjulet för att aktivera undertexter i filmen.

Tryck här för att öppna en skriftlig instruktion med bilder. Länk till annan webbplats.

Vill du ha hjälp av kundtjänst?

Du kan också mejla in kompletterande uppgifter till kundtjanst@skelleftea.se, eller genom att lämna in uppgifterna till kundtjänst reception i Stadshuset (adress: Trädgårdsgatan 6 i Skellefteå). Glöm inte att ange vilket diarienummer det gäller.

Diarienumret står högst upp i högra hörnet på brevet du har fått från oss med information om vad du behöver komplettera.

Det är vanligt att behöva skicka in nya ritningar som är tydligare eller som innehåller mer information. Här kan du läsa varför vissa uppgifter är viktiga på ritningarna:

Väderstreck på fasadritningar
Alla fasader som berörs av ditt projekt behöver finnas med på fasadritningar och märkas med väderstreck. Väderstrecken hjälper oss att se åt vilket håll byggnaden ska stå. Om en fasad exempelvis har flera fönster eller en takkupa är det bra för oss att veta åt vilket håll de hamnar.

Skala och skalstock på ritningar
Alla ritningar behöver ha en skalstock och en angiven skala. Ibland behöver vi mäta avstånd eller ytor som inte är måttsatta på ritningen, exempelvis ett fönsters storlek eller bredden på en passage. Vi kontrollmäter också ofta att utsatta mått stämmer överens med skalan för att vi ska ha så bra underlag som möjligt för vårt beslut.

Mått på plan- och situationsplan
Alla ritningar behöver stämma överens med varandra för att det ska bli så tydligt som möjligt och för att vi ska veta exakt vilka mått det är som gäller. Om du till exempel ska bygga en ny gäststuga är det viktigt att byggnadens storlek som du har angett på planritningen stämmer överens med samma byggnads storlek på situationsplanen. När du skriver måtten på en byggnad ska du alltid ta måtten från utsidans yttervägg, det är så byggnadsarean mäts.

Markhöjder och marklinjer
Vi behöver se om det blir någon markutfyllnad under byggnaden. Markhöjder (lokal höjdsättning) på situationsplanen och marklinjer på fasadritningarna hjälper oss att förstå om marken kommer att ändras eller inte. Det är viktigt för att vi ska kunna se hur byggnaden kommer att passa in i stads- och landskapsbilden och för att naturförutsättningarna tas tillvara på bästa sätt.

Tydliga och läsbara ritningar
De flesta handlingar vi får in arkiveras och blir allmänna handlingar som alla invånare kan ta del av. Då behöver handlingarna också vara tillgängliga, till exempel ska alla invånare kunna se vad som står i dem. Vissa färger, exempelvis neonfärger, kan bli svåra att se för någon som har nedsatt syn eller är färgblind. Därför behöver du göra dina ritningar med rena, svarta linjer och tillräckligt stor svart text på vitt, blankt papper.

En kontrollplan är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behöver göras för att säkerställa att ditt projekt uppfyller lagkraven på säkerhet, brandskydd, bärighet och andra viktiga faktorer. I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, hur kontrollen ska utföras och av vem.

Om du har ett mindre projekt behöver du oftast en mindre utförlig kontrollplan, med färre kontrollpunkter, medan ett större och mer komplext projekt kan kräva en mer omfattande kontrollplan. Om du har ett större projekt ställer vi krav på att du anlitar en certifierad kontrollansvarig som hjälper dig att ta fram kontrollplanen.

Tryck här för att läsa mer om kontrollplaner och kontrollansvar.

När du har skickat in dina uppgifter granskar vi ditt ärende på nytt för att säkerställa att det är komplett. Vi gör granskningen inom tre veckor från datumet du skickat in kompletteringen.

Vi meddelar dig när vi har granskat din ansökan. Om ansökan innehåller alla nödvändiga uppgifter är den komplett. Från det datum ansökan är komplett har du rätt att få ett beslut inom 10 veckor. Handläggningstiden kan förlängas med ytterligare 10 veckor i speciella fall, som till exempel om en utredning krävs eller om ditt ärende måste behandlas i bygg- och miljönämnden. I så fall får du information om det inom de första 10 veckorna.

Om det fortfarande saknas viktiga uppgifter får du information att du behöver komplettera ännu en gång tillsammans med information om vad vi saknar.

Observera att du inte får påbörja ditt projekt förrän du har fått startbesked.

Du får påbörja ditt projekt efter fyra veckor från att beslutet kungjorts, det vill säga offentliggjorts, via Bolagsverkets tjänst Post och Inrikestidningar Länk till annan webbplats. på nätet, och när du har fått startbesked av oss.

Startbeskedet får du antingen i samband med besked om bygglov, eller efter du har deltagit i tekniskt samråd.

Teknisk samråd genomförs när bygg- och miljönämnden bedömer att ditt projekt behöver en certifierad kontrollansvarig eller när byggherren har begärt ett tekniskt samråd.

Tryck här för att läsa mer om tekniskt samråd.

När du får besked att du behöver komplettera får du veta vilket datum du senast ska skicka in kompletteringen. Om du inte skickar in någon komplettering fattar bygg- och miljönämnden beslut baserat på den befintliga ansökan och uppgifterna som du har skickat in.

Senast uppdaterad: