Geodata

Geodata är data som har en geografisk position. Det kan handla om byggnader, vägar och belysningsstolpar till exempel.

Kommunen samlar in och ser till att en stor mängd geodata är aktuell. Tillsammans med andra verksamheters geodata, främst Lantmäteriet, bildar geodatan våra kartor.

Vill du beställa geodata gör du det via den här sidan:

Kartor att beställa - Skellefteå kommun Länk till annan webbplats.

Ange vad för typ av data du är intresserad av och i vilket format du vill ha det levererat.

Kommunens geodata lagras i koordinatsystemet SWEREF 99, projektion 20 15 och höjdsystemet RH2000.

Öppna geodata

Kommunen har också ett arkiv med öppna geodata där du kan gå in och söka själv:

Skellefteå kommun öppna geodata Länk till annan webbplats.

Du kan också söka i statliga Lantmäteriets öppna geodata:

Nationella geodataplattformen | Lantmäteriet Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: