Rättigheter kring din fastighet

Har grannen rätt att köra in sin bil på din fastighet? Får kommunen gräva ner nya avloppsledningar som korsar din fastighet? Här reder vi ut hur du tar reda på vad som gäller.

Avtalsrättigheter och officialrättigheter

  • Avtalsrättigheter är rättigheter som bildas genom avtal mellan personer eller mellan fastigheter utan att myndigheter är inblandade. Exempel är bland annat nyttjanderättsavtal, arrenden och avtalsservitut. Avtalsrättigheter kan skrivas in i fastighetsregistret för att avtalet ska bli offentligt för övriga grannar, framtida köpare, myndigheter, företag med flera. Detta gör du på Fastighetsinskrivningen som är en del av statliga Lantmäteriet. Eftersom rättigheterna är ett avtal mellan olika parter kan de bara bildas om parterna är överens.

Statliga Lantmäteriet: Fastighetsinskrivningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Officialrättigheter är rättigheter som bildas genom myndighetsbeslut, bland annat officialservitut, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter (lägg in interna länkar). Oftast bildas rättigheterna i samförstånd med alla inblandade, men i vissa situationer kan de även bildas mot någons vilja.

Vad är den bästa lösningen för min fastighet?

Inom tätbebyggda områden har du nästan alltid möjlighet att använda kommunala gator och allmänna vatten- och avloppsledningar. Bor du däremot på landsbygden kanske du behöver använda en annan fastighet för att tillgodose behovet av väg eller vatten och avlopp.

Prata med dina grannar och hör vilken lösning de har. Den bästa lösningen kan i vissa fall vara att ni gemensamt bygger en anläggning. Oavsett om behovet är gemensamt för flera fastigheter eller inte, kan en rättighet skapas genom att du och dina grannar skriver ett privat avtal och sedan ansöker om inskrivning av avtalet eller ansöker om en lantmäteriförrättning.

Statliga Lantmäteriet: Fastighetsinskrivningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur får jag reda på vad som gäller för min fastighet?

Genom att använda statliga Lantmäteriets tjänst Min fastighet Länk till annan webbplats.kan du se om det finns några rättigheter registrerade på din fastighet. För rättigheter bildade genom lantmäteribeslut går det även att se den handling där rättigheten bildades.

Statliga Lantmäteriet: Min fastighet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta vad en avtalsrättighet innebär? Då behöver du beställa handlingen.

Avtalsrättigheter registrerade efter den 1 juni 2008 beställs från Fastighetsinskrivningen Länk till annan webbplats.som är den del av statliga Lantmäteriet. Äldre handlingar beställs från Riksarkivet. Länk till annan webbplats.

Behöver du hjälp att förstå en rättighet som är bildad genom ett lantmäteribeslut kan du kontakta oss.

För tillfället har vi begränsade möjligheter till beställningar och rådgivning på grund av nedstängda och begränsade digitala tjänster hos statliga Lantmäteriet.

Här kan du läsa mer om det: Information om nedstängda eller begränsade digitala tjänster | Lantmäteriet (lantmateriet.se) Länk till annan webbplats.

Du når oss på telefonnummer 0910-73 50 00, mejl kundtjanst@skelleftea.se eller genom att besöka oss i Svalans kontorshus, Viktoriagatan 2, 931 34 Skellefteå. Besökstid 10.00-12.00 alla helgfria vardagar, kundtjänst har öppet 07.00-16.00.

Senast uppdaterad: