Gemensamhetsanläggningar och rättigheter

Gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning är gemensam för flera fastigheter, exempelvis en väg, en parkering eller gemensamma vatten- oc...

Ledningsrätt

El- och vattenledningar, optiska fibrer och fjärrvärmeledningar är vi beroende av för att samhället ska fungera. De fles...

Rättigheter kring din fastighet

Har grannen rätt att köra in sin bil på din fastighet? Får kommunen gräva ner nya avloppsledningar som korsar din fastig...

Servitut

Servitut är en rätt för en fastighet att nyttja en annan fastighet. Det är alltså knutet till din fastighet och inte til...

En gemensamhetsanläggning är gemensam för flera fastigheter, exempelvis en väg, en parkering eller gemensamma vatten- och avloppsledningar.