Åtgärda radon

Om du har förhöjda radonhalter i ditt hus måste du ta reda på var radonet kommer ifrån för att kunna åtgärda radonet på rätt sätt.

Hur beställer jag mätutrustning?

Som ägare till villa eller flerbostadshus kan du via länkarna nedan beställa radondosor/mätdosor.

Beställning av radondosor från Radonova (extern sida, ny flik öppnas) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställning av radondosor från Eurofins (extern sida, ny flik öppnas) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst, 0910-73 50 00, för rådgivning.

Anlita en konsult som tar reda på hur du kan sänka radonhalten i huset. Vilken åtgärd som behövs beror på hur huset är konstruerat och om radonet kommer från byggnadsmaterialet, marken eller hushållsvattnet. Det är viktigt att du mäter radonhalten igen efter åtgärderna, både direkt efteråt och några år senare. Radongashalten bör ligga under 200 Becquerel per kubikmeter luft.

Olika åtgärder

Radon från blå lättbetong

Är det byggnadsmaterialet som avger radon, behöver du öka luftomsättningen för att sänka radonhalten. Ibland kan det räcka med att installera någon typ av frånluftssystem eller montera in ventiler. I svårare fall kan det krävas ett mekaniskt till- och frånluftssystem. Blå lättbetong går i vissa fall att byta ut mot annat byggnadsmaterial.

Radon från mark

Kommer radonet från marken kan du försöka täta rensbrunnar för avlopp, runt skyddsrör för vattenledningar och i genomgående sprickor. Om tätning inte ger tillräcklig effekt kan du försöka skapa ett undertryck under huset, så att markluften inte sugs in. En vanlig åtgärd är att installera en radonsug, en fläkt som suger ut markluften innan den kommer in i byggnaden.

Radon från egen vattentäkt

Är det vattnet som avger radon räcker det oftast med att lufta vattnet kraftigt med en särskilt konstruerad radonavskiljare.

Senast uppdaterad: