Fastighetsägare till flerbostadshus och radon

Om du äger ett flerbostadshus är du skyldig att utföra egenkontroll av din verksamhet. Eftersom radon är farligt för hälsan är det ditt ansvar att kontrollera att halterna inte överstiger riktvärdet. Om du inte redan låtit undersöka din fastighet är det hög tid att göra det.

Högsta tillåtna radonhalt i såväl befintliga lokaler som nybyggnationer är 200 Becquerel per kubikmeter luft. Ligger radonhalten i inomhusluften över riktvärdet kan du åtgärda det förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt. Mätningarna sker med spårfilm och ska analyseras av ett ackrediterat laboratorium. Mätningen ska göras under minst två månader under eldningssäsong – oktober till april. Ju längre tid man mäter, desto noggrannare blir mätningen.

Hur många lägenheter ska mätas?

Mätningarna ska göras enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning, det vill säga i alla lägenheter som ligger direkt på mark utan källare. I högre belägna plan bör mätning göras i minst en lägenhet per plan och i totalt 20 % av lägenheterna. Två mätdosor behövs till varje lägenhet.

Hur beställer jag mätutrustning?

Som ägare till villa eller flerbostadshus kan du via länkarna nedan beställa radondosor/mätdosor.

Beställning av radondosor från Radonova (extern sida, ny flik öppnas) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställning av radondosor från Eurofins (extern sida, ny flik öppnas) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst, 0910-73 50 00, för rådgivning.

Senast uppdaterad: