Rutin för syrgaskoncentratorer

Syrgas ges efter ordination från behandlande läkare som är förskrivare. När syrgaskoncentratorn lämnas ut till en brukare ska uppgifter rapporteras in till Hjälpmedel Västerbotten, eftersom varje syrgaskoncentrator efter användning ska skickas in till dem för rekonditionering nu under pandemin.

Förutom de syrgaskoncentratorer som finns i stationära i vård och omsorgsboenden och i korttidsvistelse finns fyra extra koncentratorer i jourlokalen.

Dokumentera lån på lista i jourlokalen, datum, boende, patientens personnummer och koncentratorns enhetsnummer för att möjliggöra spårbarhet.

När syrgaskoncentratorn lämnas ut till en brukare måste uppgifter rapporteras in till Hjälpmedel Västerbotten samt förskrivning göras i patientjournal.

Läs vilka uppgifter som ska rapporteras in till Hjälpmedel Västerbotten samt rutiner vid ut- och inlämning (pdf) , 92.4 kB.

Efter att syrgaskoncentrator använts hos patient ska den skickas in till Hjälpmedel Västerbotten för rekonditionering. Syrgaskoncentratorn återlämnas efter ca två dygn.

Kontakt Hjälpmedel Västerbotten

kundtjänst tel. 090-785 93 65
Kontaktperson: Marie Schogster, Hjälpmedelskonsulent
Marie.Schogster@regionvasterbotten.se

Senast uppdaterad: