Vård i livets slutskede och omhändertagande av avliden

Vid palliativ vård i samband med Covid-19 används verksamhetens befintliga rutiner och vårdprogram. Här hittar du ytterligare råd och rutiner när individ ska vårdas palliativt, dvs när vårdens inriktning går från att bota till att lindra. Det sista avsnittet tar upp kompletteringar av befintlig rutin vid omhändertagande av avliden.

Symtomlindring

Symtomlindring specifikt andnöd/oro/ångest

Läkemedel

Förutom att besöka sin närstående som är döende kan verksamheten erbjuda anhöriga dagliga samtal t.ex. via telefon eller video.

När en läkare bedömer att en person är i livets slutskede följer medarbetarna den rutin som finns, där målet är att skapa trygghet och livskvalitet. En plan för anhörigas möjlighet för besök vid vård i livets slutskede ska tas fram. Kontaktperson eller någon från personalgruppen och/eller sjuksköterska planerar besöket med anhöriga. Chef godkänner planen och besöket.

Max två anhöriga får vara inne hos brukaren samtidigt.

Vid Covid-19 sjukdom hos brukaren förses anhöriga med skyddsutrustning av personalen för att mötet ska kunna genomföras på ett tryggt sätt.

Vi avråder anhöriga som tillhör riskgrupp att besöka brukaren om hen har Covid-19 sjukdom eller om det finns pågående smitta på boendet. Det finns även möjlighet för anhöriga att delta i ett planerat besök via digital teknik.

Checklista för att göra besöket säkert:

 • Säkerställ att anhöriga inte har förkylningssymtom eller träffat person med sjukdom de senaste 14 dagarna.
 • Planera för att anhöriga kan tvätta händer/sprita händer innan ingång på enheten.
 • Informera om att ni håller avstånd till varandra. Anhöriga följs den kortaste vägen till sin närståendes lägenhet. Andra brukare får hjälp att hålla minst 2 meters avstånd till besökarna.
 • Anhöriga får inte vistas i de allmänna utrymmena förutom när de följs till/från lägenhet.
 • Om brukaren har Covid-19 instrueras anhöriga i hur skyddsutrustningen ska hanteras.

När en läkare bedömer att en person är i livets slutskede följer medarbetarna den rutin som finns, där målet är att skapa trygghet och livskvalitet. Den anhörige ombeds att i förväg meddela personalen när hen önskar besöka sin närstående. Personalen kommer då att, tillsammans med den anhörige, upprätta en gemensam planering för hur detta ska genomföras.

Max två anhöriga får vara inne hos brukaren samtidigt.

Vid Covid-19 sjukdom hos brukaren förses anhöriga med skyddsutrustning av personalen för att mötet ska kunna genomföras på ett tryggt sätt.

Vi avråder anhöriga som tillhör riskgrupp att besöka brukaren om hen har Covid19 sjukdom eller om det finns pågående smitta på boendet. Det finns även möjlighet för anhöriga att delta i ett planerat besök via digital teknik.

Checklista för att göra besöket säkert:

 • Säkerställ att anhöriga inte har förkylningssymtom eller träffat person
  med sjukdom de senaste 14 dagarna.
 • Planera för att anhöriga kan tvätta händer/sprita händer innan ingång på
  enheten.
 • Informera om att ni håller avstånd till varandra. Anhöriga följs den
  kortaste vägen, eller via annan ingång, till sin närståendes lägenhet. Andra
  brukare får hjälp att hålla minst 2 meters avstånd till besökarna.
 • Anhöriga avråds starkt från att vistas i de allmänna utrymmena förutom
  när de följs till/från lägenhet.
 • Om brukaren har Covid-19 instrueras anhöriga i hur skyddsutrustningen
  ska hanteras.

Besök vid livets slutskede på boende inom Stöd och service att skriva ut (pdf) , 67.1 kB.

Den avlidna tas omhand enligt samma rutin som omhändertagande av avliden utan Covid-19 smitta, se Vårdhandboken Länk till annan webbplats., med dessa tillägg:

 • Skyddsutrustning vid Covid -19 smitta används av de som omhändertar kroppen.
 • Kroppen ska täckas helt med ett lakan till dess att bisättningspåse finns tillgänglig från leverantör.
 • Ange Covid-19 på Bårhusmeddelandet.

Region Västerbottens rekommendationer för hantering av avliden i Covid-19. Länk till annan webbplats.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: