Skeppets förskola

Skeppets förskola är belägen i Örviken som ligger cirka 16 kilometer öster om Skellefteå, invid havet. Vår förskola gränsar mot skogen som vi gärna nyttjar. När möjligheterna dyker upp använder vi oss gärna av vår vackra omgivning som en extra pedagog.

Vår utemiljö lockar till lek, det finns gott om lekutrustning som klätterställning med rutschkana, gungdjur, sandlådor, cykelbanor och en stor träbil. Det finns även vinbärsbuskar och pallkragar där vi odlar jordgubbar och smultron. Ett stenkast från förskolan har vi en motionsslinga/skidspår, fotbollsplan/skridskoplan, lekpark och en pulkbacke med grillplats. Vi har en liten återvinningsstation där barnen ges möjlighet att delta vid sopsortering. I den nyligen renoverade förskolans är rummen är inredda som lärandemiljöer utifrån olika åldrar.

I Skelleftehamns förskoleområde har vi ett samarbete med språkteam, psykolog, pedagogiska stödteamet och specialpedagog för att i ett tidigt skede kunna fånga upp och göra en kartläggning om eventuella stöd- eller utvecklingsinsatser behövs.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Rektor

Åsa Åström

Biträdande rektor

Jenny Stenberg Enefjäll

Telefonnummer

070-346 33 87

E-post

forskola.skeppet@skelleftea.se

Besöksadress

Farleden 22
932 34 Örviken

Våra förskolor ska vara en välkomnande mötesplats för barn, vårdnadshavare och förskolepersonal. Barnen möts av pedagoger som lyssnar och är ärligt nyfikna på att barn. Vi strävar också efter att bygga upp ett nära samarbete med vårdnadshavarna. Vi vill vara en förskola som är lustfylld, spännande och kreativ. Förskolan är en plats där barnen får vara nyfikna, utforska, upptäcka, skapa och framförallt ha roligt tillsammans.

I vårt förskoleområde har vi barn som representerar olika språk och kulturer. Alla, både stora och små, ska ingå i ett meningsfullt sammanhang där vi ser olikhet som tillgång.

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor
Senast uppdaterad: