Kansalisia minuriteettikieliä esikoulussa

Jokhaisen lapsen kielikehitystä pittää stimyleerata esikoulussa ja esikoulu pittää myötävaikuttaa siiheen ette lapsela jollako oon muu äitinkieli ko ruottinkieli saapii maholisuuen kehittää niin ruottinkieltä ko hänen äitinkieltä.

Lain mukhaan kansalisista minuriteetistä ja minuriteettikielistä lapsia jokka kuuluvat minuriteethiin juutalaishiin, roomilaishiin, saamelaishiin, ruottinsuomalaishiin ja tornionlaaksolaishiin pittää erityisesti etistää heän kultturellin itenttiteetin ja kansalisen minuriteettikielen kehityksessä. Sillä laila esikoulut pitävät eesauttaa ette suojata ja etistää kansalisitten minuriteetitten kieliä ja kulttuuria.

Esikoulu pittää Lpfö-18:in mukhaan:
· tukea lapsia heän kansalisen minuriteettikielen kielikehityksessä ja etistää kultturellin itenttiteetin kehityksestä.
· eesauttaa ette suojata ja etistää kansalisitten minuriteetitten kieliä ja kulttuuria
· lua pohjan ette lapset käsittävät eri kieliä ja kulttuuria, matkhaan räknätty kansalisitten minuriteetitten kielet ja kulttuurit.
Esikoulu antaa tukea lapsen äitinkielen kehitykselle. Lapsile annethaan monta maholisuutta ette käyttää kaikkia heän kieliä joka päivä ja yllyttää käythään niin minuriteettikieltä ko ruottinkieltä esikoulun aktiviteetissä. Esikoulu saattaa leikin, lauluitten ja satuitten avula lapsen minuriteettikielelä myötävaikuttaa lapsitten kielikehityksheen ja kultturellin itenttiteetin kehityksheen.
Se oon tärkeätä ette sie huoltajanna informeeraat esikoulun henkilökuntaa jos sinun lapsi kuuluu kansalisheen minuriteethiin.

Senast uppdaterad: