Nacionalno minoritetno čhib ko dagis

Ko dagis svakone čhavoresiri čhib ka stimulirini pe hem o dagis ka del šansa e čhavorese so vačeri pana jekh čhib zalo i Švedsko čhib, te barjačeri ko isto nivo te oven i Švedsko čhib hem e dajakiri čhib.

Premalo zakon kotar nacionalno minoriteti hem minoritno čhib o čhavore so pripadinena ko minoritetija sar ko primer Jaudije, Roma, Samer, Švedsko-Fincija hem Tornedalincija valjani te dobinen specialno podrška te barjačeren po kulturno identiteti hem nacionalno minoritetno čhib. Ađahare o dagis ka arakhi hem ka barjačeri i kultura hem i čhib ko nacionalno minoritetija.

O dagis premalo Lpfö-18 valjani:
· te podržini e čhavoren te barjačeren pi čhib sar nacionalno minoriteti hem te barjačeren po kulturno identiteti
· te arakhi hem te barjačeri i nacionalno minoritetno čhib hem i kultura
· te sikavi e čhavoren te haljoven so isi but avera čhibja hem kulture, inkluzivno i nacionalno minoritetno čhib hem i kultura.
O dagis valjani te del podrška o čhavore te barjačeren pe dajakiri čhib. O čhavoro ka dobini šansa celo dive te koristini sa o čhibja so vačeri hem ka vazdel pe o interes ko čhavoro te vačeri i Švedsko čhib hem i minoritetno čhib ko divesere aktivitetija. O dagis prekalo čhelibe, đilja hem paramiza ko e čhavoresiri minoritetno čhib ka pomožini te barjačeri pi čhib hem po kulturno identiteti.
But tano važno tu sar daj hem dad te vačere e manušenđe so čerena buti ko dagis ako to čhavoro pripadini ko jekh nacionalno minoriteti.

Senast uppdaterad: