E nacionalno minoritora ani predškolsko

Ke predškolsko trebul svako čhavro te zoravol čiri čhib thaj e predškolsko trebul te pomožisarel kaj e čhavoren so silen kaj javer dajaki čhib a ni silen i švedikakiri von trebul te zoraven čiri čhib thaj i švedikani.

Premo zakono e nacionalno minoritora thaj minoritorakečhib trebul e čhave so silen mioriteto savo judie, roma, same, švedofincora thaj tornedalcora kaj von dobisaren specialno te čerdon buči ano pundo kulturako identiteto thaj nacionalno minoritotno čhib. Ke kava načino trebul o predškolsko te andarel pi buči kaj te aračhol thaj zoračerol e nacionalno minoritetendži čhib thaj kultura.

E predškolsko trebul premalo plo zakono Lpfö-18:

  • te pomožisarel e čhavore pe čiri čhibjakiri zoravkeriba thaj te zoravčerdol o kulturako identiteto.
  • te šajsarel te aračhel te zoravčerel e nacionalno minoritetendži čhib thaj e kultura
  • te del jek osnova e čhavendže akharibase pe avera čhibja thaj kulture, ano kala si da e nacionalno minoritora ledži čhib thaj kultura.

I predškolsko dela pomoč kaj te zorjalel pes e čhavendže e dajači čhib. E čhaven delspes šajpe te upotrebisaren sa o pire čhibja svako zives thaj denpes podržka te upotrebisaren piro nacionalno minoriteto thaj i švedikani čhib ke preškolsačere aktivitetora. E predškola dela pomoč ko čeliba,džilja, thaj paramiča save tane e čhavendže dajaki čhib hem gijate zoraren pli čhib thaj zoraren o kulurako identiteto.

But si importantno tu sar roditelj informirisare e peršonale ki predškolsko da tlo čhavo si nacionalno minoriteto

Senast uppdaterad: