När du har plats på förskola

När barnet har fått plats på förskola har du möjlighet att anmäla frånvaro, lämna schema, meddela inkomstuppgift och uppdatera kontaktuppgifter här via e-tjänst eller via en app.

Vad vill du göra idag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)

Det här bör du tänka på

När ditt barn blivit placerat på förskola eller annan pedagogisk verksamhet skickas ett placeringsmeddelande till dig.

Förskolan eller annan pedagogisk verksamhet kommer sedan att ta kontakt med dig så snart som möjligt för överenskommelse om introduktion. Första kontakten blir ett introduktionssamtal med dig som vårdnadshavare, utan barn, där du kommer att få information om tider och hur introduktionen kommer att gå till.

Tiden för introduktionen kan variera utifrån ditt barns behov. Du som vårdnadshavare är viktig under hela introduktionsperioden som vanligtvis pågår 14 dagar.

Introduktionstiden är endast någon timma de första dagarna och utökas successivt.

Det som vi fokuserar på under introduktionen är anknytning och separation. Det är en fördel för barnet om det är samma vårdnadshavare som medverkar under hela introduktionsperioden.

Skellefteå kommun och vårdnadshavare kan komma överens om att förskjuta introduktionsdatumet framåt eller bakåt i tiden högst 14 dagar.

Anmäl frånvaro för barnet innan klockan 07.30 på morgonen. Du kan gå in på skolans e-tjänst och anmäla frånvaro för ditt barn redan kvällen innan, om du vet att barnet kommer att vara hemma nästa dag.

Anledningen till att frånvaroanmälan ska göras före klockan 07.30 är att det blir enklare att planera aktiviteter, måltider och bemanning om förskolan redan tidigt på morgonen känner till hur många barn som förväntas komma under dagen.

Frånvaroanmälan via e-tjänsten

Du loggar in på e-tjänsten med e-legitimation. Där anmäler du frånvaro i samma tjänst som du använder när du registrerar planerad schematid/ ledighet. Du kan anmäla frånvaro både för samma dag och dagen därpå. E-tjänsten hittar du i länken här under.

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)

Frånvaroanmälan via telefon

Du kan anmäla frånvaro genom e-tjänsten, men det går också att anmäla frånvaro genom att kontakta kommunens kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00.

Kom ihåg att bara ange information om frånvarodatum, namn på avdelning och barnets namn.

Lämna in schema

Förskolan behöver ett schema över de tider som barnet ska vara på förskolan. Det finns en app du kan ladda ner där du anger vilka tider barnet ska vara på förskolan. Tiderna styrs av din arbetstid eller dina studier, inklusive restid.

Schematider läggs dag för dag eller vecka för vecka – precis som det är planerat att barnet ska vistas på förskolan.

Du lämnar schema via e-tjänsten eller en app. Appen heter Edlevo och finns att ladda ned där appar finns för Iphone-och Androidtelefoner.

Under introduktionen behöver inget schema registreras/lämnas in. Du registrerar närvaro via den digitala skärmen på förskolan och betalar avgift för närvaron. Schematider på barnet behöver finnas först då barnet gjort sin introduktion klar.

Lämna in schema (Länk till annan webbplats)

Kom ihåg att om arbets- eller studietider ändras eller om
vårdnadshavare blir arbetssökande, sjukskriven eller föräldraledig ska ett nytt schema lämnas in.

Ändra i schema

Schemat bör lämnas in minst 14 dagar (dock senast åtta dagar) innan schemaändringen börjar gälla. Ändringar i redan inlämnade schematider ska göras senast åtta dagar innan ändringen börjar gälla.

För OB-förskolor ska schemat lämnas in minst 14 dagar innan schemaändringen börjar gälla.

Det här kan du göra i e-tjänsten

  • Vårdnadshavare som inte bor tillsammans kan lämna sina scheman var för sig i e-tjänsten.
  • Vårdnadshavare för barn som går i förskola kan registrera barnschema och meddela frånvaro i e-tjänsten.
  • Vårdnadshavare för barn på fritidshem kan registrera barnschema i e-tjänsten.

Tips på hur du använder e-tjänsten

I appen får vårdnadshavarna påminnelser om barnet saknar schema. Läs noga informationen om vilken period som saknar schema.

Här kan du läsa om hur du använder e-tjänsten för barnschema Öppnas i nytt fönster.

Om du inte har e-legitimation

Vårdnadshavare som inte har e-legitimation kan lämna ett schema på pappersblankett via kommunens kundtjänst.

Kontakt

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se.

När du har tackat ja till en plats är du skyldig att lämna in uppgifter om din inkomst.

Du ska ange din inkomst före skatt. Inkomsten ligger till grund för vilken avgift du kommer att betala för platsen.

Inkomst ska lämnas av alla vuxna som är folkbokförda på samma adress. Inkomstuppgiften ska lämnas in en gång per år och den ska uppdateras om inkomsten förändras.

De som inte lämnar in inkomstuppgift debiteras maxtaxa, det vill säga det högsta beloppet.

Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)

Du kan beställa en blankett eller hämta den hos kommunens Kundtjänst tel. 0910-73 50 00.

Blanketten skickas till:

Skellefteå kommun
Kundtjänst
931 85 Skellefteå

Du kan också lämna blanketten i Kundtjänst, Stadshuset, Trädgårdsgatan 6.

För att förskolan ska kunna komma i kontakt med dig behövs aktuella kontaktuppgifter. Det är du som har ansvar för att se till att förskolan har det genom att uppdatera din e-postadress och ditt mobilnummer via e-tjänst förskola fritidshem.

Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)

För att använda e-tjänsten krävs e-legitimation. Om du inte har e-legitimation kan dina kontaktuppgifter lämnas direkt till medarbetare på förskolan.

Senast uppdaterad: