Resor och inackordering

Om du har långt till skolan kan du ansöka om busskort, inackorderingstillägg eller kontant reseersättning. Du kan ansöka till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Om du går på gymnasiet eller läser gymnasial nivå på en kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola och har långt till skolan kan du ansöka om ett busskort.

Ansök om busskort (Länk till annan webbplats)

För att få ett busskort ska det vara minst sex kilometers avstånd mellan din folkbokföringsadress och skolan. I karttjänsten Busskortskollen Länk till annan webbplats.kan du se om du uppfyller kriteriet.

Kartan är ungefärlig. Elev som inte uppfyller avståndskravet enligt kommunens mätning i Optiplan har inte rätt till elevresa även om busskortskollen visar det.

Observera att olika regler gäller för att få busskort i grundskola och gymnasieskola, samt att du måste studera på heltid för att få ett busskort.

Giltighet

Busskortet gäller under skoldagar för resa till och från skolan, två enkelresor per dag inom länet. Bussbyte måste ske inom 2 timmar från resans början.

www.tabussen.nu Länk till annan webbplats..

Om du förlorar ditt CSN-bidrag förlorar du även din rätt till busskort.

Om avståndet till skolan blir kortare än sex kilometer för att du flyttar eller byter skola är du skyldig att lämna tillbaka busskortet. Du kan bli återbetalningsskyldig om du använder ett busskort som du inte har rätt till.

Det är viktigt att tänka på säkerheten! Använd säkerhetsbälte när du åker buss!

Dataskyddsförordningen

Lämnade personuppgifter kommer att dataregistreras för att administrera busskort.

Om du har fyra kilometer eller längre till närmsta busspåstigningsplats eller är folkbokförd på en plats utan bussförbindelse kan du ansöka om kontant reseersättning.

Om du behöver ett tillfälligt boende närmare skolan på grund av lång restid eller långt avstånd mellan folkbokföringsadress och skolan kan du ansöka om inackorderingstillägg istället för busskort. Du kan inte ha inackorderingstillägg och busskort samtidigt.

Belopp inackorderingstillägg

Zon

Vägavstånd

Belopp / månad

Zon 1

38 - 174 km

1 910 kronor

Zon 2

175 - 899 km

1 970 kronor

Zon 3

900 > km

2 450 kronor

Utbetalningar

Tillägget betalas ut för månaderna september-december och januari- maj. (4 månader höstterminen och 5 månader vårterminen) Inackorderingstillägget betalas ut månadsvis i efterskott.
Inackorderingstillägget betalas normalt ut till samma person och konto som studiebidraget.

Ansökan gäller för hela gymnasietiden under förutsättning att gällande regelverk ej förändras.

Ansökan som avser redan avslutat läsår behandlas inte!

Du kan ansöka om inackorderingstillägg om avståndet mellan skolan och din folkbokföringsadress är 38 kilometer eller längre, alternativt om restiden är längre än 2 timmar och 45 minuter inklusive gångtid och väntetid (före 8.30 eller efter 16.00).

Inackorderingstillägget betalas med helt eller halvt månadsbelopp. Brytdagar är den 1:a och 16:e dagen varje månad. Om du förlorar ditt CSN-bidrag förlorar du även din rätt till inackorderingstillägg.

Elever vid folkhögskolor eller fristående skolor ansöker om inackorderingstillägg hos CSN Länk till annan webbplats.

Registrera ditt konto hos Nordea

Kommunen betalar ut ersättning för inackorderingstillägg och kontant reseersättning via Nordea. Du som ansöker om dessa behöver därför registrera ett konto hos Nordea. Om du gör detta redan i samband med ansökan kan vi betala ut ersättningen snabbare till dig.

Registrera konto Länk till annan webbplats.

Ange 64 16 96 som arbetsgivarnummer när du registrerar ditt konto hos Nordea.

Det finns även möjlighet att få ett busskort som gäller för avgiftsfria fritidsresor, då omfattas du även om du har nära till skolan. Skillnaden är att kortet inte gäller under rusningstid, 07:00-09:00 och 15:30-17:30, under vardagar, oavsett termin eller lov. Under helger är det avgiftsfritt dygnet runt.

Du har rätt till avgiftsfria fritidsresor om du:

  • Är 16-19 år och folkbokförd i Skellefteå kommun.
  • Går i gymnasiet, är folkbokförd i Skellefteå kommun, men inte uppfyller ålderskravet.
  • Är i asylprocessen, men stadigvarande bosatt i Skellefteå kommun och 16-19 år.

Från och med den 19 september 2022 kan du ansöka om ett sådant busskort.

Här kan du läsa om hur du ansöker om kortet.

Frågor och svar gällande resor

Ja, till den dag eleven fyller 18 år kan man ha rätt till växelvisa elevresor, ta kontakt med kundtjänst för att få blanketten som ska användas till detta. Det går inte att ansöka om växelvis elevresa via e-tjänsten.

Nej, man kan bara få elevresa med allmän kollektivtrafik. Enligt skollagen finns det inget regelverk kring särskilda skäl för gymnasieelever.

Nej, men om du har mer än 4 kilometer från hemmet till närmaste busshållplats kan du ansöka om kontant reseersättning för den sträckan. Ersättningen du kan få motsvarar kostnaden för bussbiljett vid en liknande resa/sträcka.

Nej, utan kontakta istället ditt försäkringsbolag för att höra vilken hjälp du kan få av dem när det gäller resa till och från skolan.

Ja, via din skolförsäkring. Kontakta kommunens försäkringsbolag genom att ringa kundtjänst 0910-73 50 00.

Nej, du får antingen busskort eller inackorderingsbidrag.

Tyvärr finns inte allmän kollektivtrafik på alla vägar i kommunen. Om du inte har möjlighet att åka kollektivt och i stället behöver ett boende i Skellefteå kan du ansöka om inackorderingstillägg hos kommunen eller om kontant reseersättning. Detta gäller om du går på en kommunal skola.

Går du på en fristående skola söker du om inackorderingstillägg hos CSN.

Gymnasieskolorna är öppna från klockan 7.00 på morgonen till klockan 16.30 och du är välkommen att vänta på skolan.

Det finns inget bestämt datum när ansökan behöver vara inskickad utan sök så fort du vet vilken skola du ska gå på.

Då får du köpa ett nytt hos kommunens kundtjänst för en kostnad på 150 kronor.

Nej, det kan man inte.

Vid frågor eller funderingar:

Ifall du funderar över något går det bra att kontakta kundtjänst: 0910-73 50 00 eller kundtjanst@skelleftea.se.

Senast uppdaterad: