Resor och inackordering

Om du som gymnasieelev har långt till skolan kan du ansöka om busskort, inackorderingstillägg eller kontant reseersättning. Du kan ansöka tidigast från innevarande månad till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Ansökan gäller för hela gymnasietiden, ansökningar som avser redan avslutat läsår behandlas inte.

Om du går på gymnasiet eller läser gymnasial nivå på en kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola och har långt till skolan kan du ansöka om ett busskort.

Ansök om busskort (Länk till annan webbplats)

För att få ett busskort ska det vara minst sex kilometers avstånd mellan din folkbokföringsadress och skolan.

I Busskortskollen Länk till annan webbplats. går det se om en adress kan ge rätt till elevresa. Tänk på att kartan är ungefärlig, en elev som inte uppfyller avståndskravet enligt kommunens mätning i Optiplan har inte rätt till elevresa även om busskortskollen visar det.

Observera att olika regler gäller för att få busskort i grundskola och gymnasieskola, samt att du måste studera på heltid för att få ett busskort.

Giltighet

Busskortet gäller under skoldagar för resa till och från skolan, två enkelresor per dag inom länet. Bussbyte måste ske inom 2 timmar från resans början.

www.tabussen.nu Länk till annan webbplats..
www.skebuss.se Länk till annan webbplats.

Om du förlorar ditt CSN-bidrag förlorar du även din rätt till busskort.
Om avståndet till skolan blir kortare än 6 kilometer pga. ändring av folkbokföringsadress eller byte av skola avslutas busskortet.

Det är viktigt att tänka på säkerheten! Använd säkerhetsbälte när du åker buss!

Elever som går anpassad gymnasieskola ansöker om skolskjuts i grundskolans e-tjänst Skolskjuts.

Om du har fyra kilometer eller längre till närmsta busspåstigningsplats eller är folkbokförd på en plats utan bussförbindelse kan du ansöka om kontant reseersättning.

Utbetalningar

Tillägget betalas ut för månaderna september-december och januari-maj (4 månader höstterminen och 5 månader vårterminen). Inackorderingstillägget betalas ut månadsvis i efterskott till samma person och konto som studiebidraget. Kom ihåg att anmäla konto hos Nordea.

Om du behöver ett tillfälligt boende närmare skolan på grund av lång restid (mer än 2 timmar enkel väg) eller långt avstånd (mer än 38km) mellan folkbokföringsadress och skolan kan du ansöka om inackorderingstillägg i stället för busskort. Du kan inte ha inackorderingstillägg och busskort samtidigt.

När du ansöker om inackorderingstillägg ska alltid ett hyreskontrakt bifogas. Gäller för ansökningar med start läsåret 24/25.

Elever vid folkhögskolor eller fristående skolor ansöker om inackorderingstillägg hos CSN. Länk till annan webbplats.

Belopp inackorderingstillägg

Zon

Vägavstånd

Belopp / månad

Zon 1

38 - 174 km

1 910 kronor

Zon 2

175 - 899 km

1 970 kronor

Zon 3

900 > km

2 450 kronor

Utbetalningar

Kommunen betalar ut ersättning för inackorderingstillägg och kontant reseersättning via Nordea. Du som ansöker om dessa behöver därför registrera ett konto hos Nordea. Om du inte anmäler konto hos Nordea kommer utbetalningen att ska via utbetalningsavi.

Tänk på att det ska vara samma person och konto som får studiebidraget från CSN.

Ansökan gäller för hela gymnasietiden under förutsättning att gällande regelverk ej förändras.

Ansökan som avser redan avslutat läsår behandlas inte!

Kommunen betalar ut ersättning för inackorderingstillägg och kontant reseersättning via Nordea. Du som ansöker om dessa behöver därför registrera ett konto hos Nordea. Om du inte anmäler konto hos Nordea kommer utbetalningen att ska via utbetalningsavi.

Tänk på att det ska vara samma person och konto som får studiebidraget från CSN.

Registrera konto Länk till annan webbplats.

Ange 64 16 96 som arbetsgivarnummer när du registrerar ditt konto hos Nordea.

Det finns möjlighet att få ett busskort som gäller för avgiftsfria fritidsresor, då omfattas du även om du har nära till skolan. Skillnaden är att kortet inte gäller under rusningstid, 07:00-09:00 och 15:30-17:30, under vardagar, oavsett termin eller lov. Under helger är det avgiftsfritt dygnet runt.

Du har rätt till avgiftsfria fritidsresor om du:

  • Är 16-19 år och folkbokförd i Skellefteå kommun.
  • Går i gymnasiet, är folkbokförd i Skellefteå kommun, men inte uppfyller ålderskravet.
  • Är i asylprocessen, men stadigvarande bosatt i Skellefteå kommun och 16-19 år.

Från och med den 19 september 2022 kan du ansöka om ett sådant busskort.

Här kan du läsa om hur du ansöker om kortet.

Frågor och svar gällande resor

Ja, fram till den dag eleven fyller 18 år kan man ha rätt till växelvisa elevresor, ta kontakt med kundtjänst för att få blanketten som ska användas till detta. Det går inte att ansöka om växelvis elevresa via e-tjänsten. Ny ansökan ska inlämnas inför varje läsår.

Nej, man kan bara få elevresa med allmän kollektivtrafik. Enligt skollagen finns det inget regelverk kring särskilda skäl för gymnasieelever.

Jag har brutit benet kan jag få taxi?

Ja, via din skolförsäkring. Kontakta kommunens försäkringsbolag www.protectorforsakring.se Länk till annan webbplats.

Jag ska operera mig kan jag ansöka om taxi?

Nej det går inte ansöka om taxi, men ska operationen ske pga sjukdom ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att höra vilken hjälp du kan få av dem när det gäller resa till och från skolan.

Ska operationen ske pga olyckshändelse eller tidigare olyckshändelse ta kontakt med kommunens försäkringsbolag www.protectorforsakring.se Länk till annan webbplats.

Nej, men om du har mer än 4 kilometer från hemmet till närmaste busshållplats kan du ansöka om kontant reseersättning för den sträckan. Ersättningen du kan få motsvarar kostnaden för bussbiljett vid en liknande resa/sträcka.

Om du har ett busskort och beviljas inackorderingstillägg avslutas busskortet.

Tyvärr finns inte allmän kollektivtrafik överallt i kommunen. Du kan ansöka om inackorderingstillägg eller kontant reseersättning

Gymnasieskolorna är ofta öppna från klockan 7.00 på morgonen till klockan 16.30 och du är välkommen att vänta på skolan. Prata med din mentor eller rektor om öppettiderna på din skola.

Det finns inget bestämt datum när ansökan behöver vara inskickad, vi behandlar ansökningar löpande. Sök när du vet vilken skola du ska gå på.

Du kan köpa ett nytt hos kommunens kundtjänst för en kostnad på 150 kronor.

Vid frågor eller funderingar:

Ifall du funderar över något går det bra att kontakta kundtjänst: 0910-73 50 00 eller kundtjanst@skelleftea.se.

Senast uppdaterad: