Internationellt arbete

Skellefteås gymnasieskolor har en mångfald av internationella utbyten på många av skolans olika program.

Nätverken, som har byggts upp, är värdefulla för både elever och personal. De internationella samarbetena medför att skolan står väl rustad inför den globalisering som vi idag kan se i vårt samhälle.

Internationaliseringen av skolan drivs av engagerad personal som ger elever möjlighet att resa ut i världen – samt ta emot personal och studerande från andra länder.

Baldergymnasiet är ambassadörsskola för Europaparlamentet och utbildar varje år juniorambassadörer med uppgift att informera andra elever om grundtankarna med den europeiska parlamentariska demokratin.

Vi deltar dessutom regelbundet i Euroscola – där eleverna agerar europaparlamentariker för en dag. Under året kommer vi bland annat att uppmärksamma den internationella, språkdagen och europadagen.

Internationella utbyten

Flera elever kan delta i utbyten av olika slag. Många av våra lärare och rektorer deltar också i internationella kurser och konferenser. Ibland kommer lärare för att jobbskugga på våra skolor och vår personal har även möjlighet att jobbskugga i annat land.

ERASMUS-projektet

Gymnasieskolorna har Erasmusprojekt som är finansierade av EU-kommissionen och löper över två år.

Skellefteå kommun har en beviljad Erasmus+ ackreditering

Det innebär att Skellefteå kommuns gymnasieskola och gymnasiesärskola har möjlighet till fortbildning, utbyten och studiebesök i länder i Europa som är godkända av Erasmus+, utan att en projektansökan behöver skrivas för varje enskilt projekt. Ackreditering omfattar samtlig personal och elever.​

Syfte med ackrediteringsprojektet är att inhämta kunskap, kompetens och yrkeserfarenhet utomlands för att höja kvaliteten i undervisningen och lärandet. ​

I samarbete med:

Senast uppdaterad: