Utbildningsplan Barn och fritid

Så här ser utbildningsplanen ut för Barn- och fritidsprogrammets olika inriktningar

Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1a, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a1, 50 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Svenska 1eller svenska som andra språk 1, 100 poäng
 • Svenska 2 eller svenska som andra språk 2, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng*
 • Svenska 3 eller svenska som andra språk 3, 100 poäng*
  *Kurserna går att välja bort. Önskas grundläggande behörighet inom ramen för 2500 poäng finns även möjlighet inom individuellt val och programfördjupning

Programgemensamma ämnen 600 poäng:

 • Hälsopedagogik, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a2, 50 poäng
 • Kommunikation, 100 poäng
 • Lärande och utveckling, 100 poäng
 • Människors miljöer, 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a2, 50 poäng

Gymnasiearbete och individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 poäng
 • Individuellt val*, 200 poäng

Inriktning fritid och hälsa 300 p

 • Fritids- och friskvårdsverksamheter, 200 poäng
 • Fritids- och idrottskunskap, 100 poäng

Programfördjupning fritid och hälsa 500 p

 • Aktivitetsledarskap vattengymnastikledare, 100 poäng
 • Aktivitetsledarskap Träningsinstruktör 1, 100 poäng
 • Aktivitetsledarskap Träningsinstruktör 2, 100 poäng
 • Mental träning, 100 poäng
 • Bad- och friskvårdsanläggningar, 100 poäng

Valbar Programfördjupning 100 p

 • Entreprenörskap, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng

NIU/LIU går att kombinera med programmet. LIU är inom individuellt val. NIU är både inom individuellt val och programfördjupning.

Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1a, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a1, 50 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Svenska 1 eller svenska som andra språk 1, 100 poäng
 • Svenska 2 eller svenska som andra språk 2, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng*
 • Svenska 3 eller svenska som andra språk 3, 100 poäng*
  *Kurserna går att välja bort. Önskas grundläggande behörighet inom ramen för 2500 poäng finns även möjlighet inom individuellt val och programfördjupning

Programgemensamma karaktärsämnen 600 poäng:

 • Hälsopedagogik, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a2, 50 poäng
 • Kommunikation, 100 poäng
 • Lärande och utveckling, 100 poäng
 • Människors miljöer, 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a2, 50 poäng

Gymnasiearbete och individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 poäng
 • Individuellt val*, 200 poäng

Inriktning Pedagogiskt och socialt arbete 300 p

 • Pedagogiskt arbete, 200 poäng
 • Socialt arbete 1, 100 poäng

Programfördjupning Pedagogiskt och socialt arbete 500 p

 • Skapande verksamhet, 100 poäng
 • Specialpedagogik 1, 100 poäng
 • Aktivitetsledarskap/Utomhuspedagogik, 100 poäng
 • Barns lärande och växande, 100 poäng
 • Mental träning, 100 poäng

Valbar Programfördjupning 100 p

 • Entreprenörskap, 100
 • Engelska 6, 100

NIU/LIU går att kombinera med programmet. LIU är inom individuellt val. NIU är både inom individuellt val och programfördjupning.

Senast uppdaterad: