Barn- och fritidsprogrammet

Anderstorpsgymnasiet, Baldergymnasiet

Yrkesförberedande, Lärlingsutbildning

Sökkod: BF

Barn- och fritidsprogrammet passar dig som gillar att möta människor. Efter utbildningen kan du arbeta med människors hälsa och fritid eller i pedagogisk och social verksamhet.

Inriktningen Pedagogiskt och socialt arbete erbjuds även som
lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning

Under utbildningen utvecklar du dina ledaregenskaper och lär dig planera, organisera och leda olika typer av aktiviteter. Grundläggande behörighet till högskola erbjuds på två sätt. Genom att läsa 2700 poäng, alternativt inom ramen för 2500 poäng genom aktiva val.

Barn- och fritidsprogrammet kan leda till flera olika yrken. Som barnskötare och stödassistent kan du arbeta i den pedagogiska verksamheten i förskolan och med människor inom funktionshinderområdet. På en bad-, fritids- eller friskvårdsanläggning arbetar du hälsofrämjande med till exempel gruppträning på gym och badhus.

Med människans hälsa
och utveckling i fokus

Inriktningar

Fritid och hälsa

Passar dig som vill arbeta som personal eller ledare inom olika fritids- och friskvårdsverksamheter.

Exempel på yrken

Träningsinstruktör/ friskvårdspersonal på bad-, fritids- och friskvårdsanläggningar.

Pedagogiskt och socialt arbete

För dig som vill arbeta med barn på förskola och människor inom funktionshinderområdet.

Exempel på yrken

Barnskötare, elevassistent, stödassistent.

Pedagogiskt och socialt arbete, även som lärling

Som ovan. Minst halva utbildningen gör du på en arbetsplats.

Sökkod: BF

Programmet erbjuds även som lärlingsprogram. Ansökan görs till åk 1. Läs mer om vad som gäller och vad du bör tänka på

Lärlingsprogrammet

Till lärling söker du direkt till årskurs 1. Du gör inget inriktningsval till årskurs 2. Minst halva utbildningen gör du på en arbetsplats.

Följ länk nedan för information och läsa om vilka program som går att kombinera med NIU/LIU.

Läs mer om NIU och LIU

Anderstorpsgymnasiet

Anton Kemi

 • Bygg- och Anläggningsprogrammet
 • VVS och Fastighetsprogrammet
 • Fordon- och Transportprogrammet

Hanna Berglund

 • Samhällsvetenskapliga programmet

Marlene Eriksson

 • Estetiska programmet
 • Fjärrgymnasiet
 • Lärling

-------------------------------------------------

Baldergymnasiet

Maria Jaconelli

 • Industritekniska programmet
 • Teknikprogrammet
 • Teknikprogrammets fjärde år
 • Yrkesintroduktion - YI

Karin Åström

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • El- och energiprogrammet

Karita Sandström

 • Anpassad gymnasieskola
 • Vård- och omsorgsprogrammet

MarieLouise Norlund

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Individuellt alternativ - IA
 • Språkintroduktion - SI

---------------------------------------------------

Kanalskolan

Lina Lundgren - Holmström

 • International Baccalorian - IB
 • NIU/LIU

Elin Lundström

 • Ekonomiprogrammet
 • Individuellt alternativ - IA

-------------------------------------------------

Naturbruksgymnasiet

 

 • Naturbruksprogrammet

Karita Sandström

 • Anpassad gymnasieskola

Kontakta Kundtjänst, kundtjanst@skelleftea.se eller 0910-73 50 00, så förmedlar de kontakt till rätt vägledare.

Det ska vara möjligt för dig att börja arbeta inom yrket direkt efter utbildningen. Utbildningen ger dig även grundläggande behörighet till både yrkeshögskola och universitet om du inte aktivt väljer bort det.

Om du vill ha grundläggande behörighet till högskola/universitet måste du läsa kurserna svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6. Detta kan du göra under din gymnasietid eller komplettera senare inom vuxenutbildningen.

De krav du behöver uppfylla för en yrkesexamen är:

 • Betyg i alla kurser som ingår i ditt program, 2500-2800 poäng.
 • Lägst betyg E i 400 poäng programgemensamma ämnen.
 • Lägst betyget E (godkänd) i kurser som omfattar minst 2250 poäng.
 • Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1.
 • Ditt gymnasiearbete måste vara godkänt.

En yrkesexamen ger grundläggande behörighet till yrkeshögskolans utbildningar.

På ett yrkesprogram har du minst 15 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande. Du kan också läsa vissa yrkesprogram som lärling, det innebär att halva utbildningen är ute på en eller flera arbetsplatser.

Vill du veta mer kan du fråga din studie- och yrkesvägledare eller läsa på www.studera.nu Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: