Utbildningsplan Barn och fritid - Lärling

Så här ser utbildningsplanen ut för Barn- och fritidsprogrammets - Lärling

Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1a, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a1, 50 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Svenska 2 eller svenska som andra språk 2, 100 poäng
 • Svenska 3 eller svenska som andra språk 3, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng*
  *Kurserna går att välja bort. Önskas grundläggande behörighet inom ramen för 2500 poäng finns även möjlighet inom individuellt val och programfördjupning

Programgemensamma ämnen 600 poäng:

 • Hälsopedagogik, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a2, 50 poäng
 • Kommunikation, 100 poäng
 • Lärande och utveckling, 100 poäng
 • Människors miljöer, 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a2, 50 poäng

Inriktning Pedagogiskt och socialt arbete 300 p

 • Pedagogiskt arbete, 200 poäng
 • Socialt arbete 1, 100 poäng

Programfördjupning Pedagogiskt och socialt arbete 600 p

 • Aktivitetsledarskap, 100 poäng
 • Entreprenörskap, 100 poäng
 • Skapande verksamhet, 100 poäng
 • Specialpedagogik 1, 100 poäng
 • Specialpedagogik 2, 100 poäng
 • Svenska 3 eller svenska som andra språk 3, 100 poäng

Gymnasiearbete och individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 poäng
 • Individuellt val*, 200 poäng
Senast uppdaterad: