Sjuksköterska tar blodtryck på kvinnlig patient

College

College är en utbildningsform som bygger på ett nära samarbete mellan arbetsliv och utbildningsanordnare.

Nu har vi ett gemensamt Vård- och omsorgscollege i Västerbotten! Här ingår alla befintliga omvårdnadsprogram inklusive vuxenutbildningar. I Skellefteå ingår omvårdnadsprogrammet på Baldergymnasiet och vuxenutbildningen på Campus.

Den som går "nya omvårdnadsprogrammet" kommer att få en modern utbildning i nära samverkan med vårdbranschen (landstinget, kommunen, Umeå universitet och berörda fackförbund). En utbildning som matchar branschens behov av kvalificerad arbetskraft och tydliga vägar att utvecklas inom yrkesområdet.

"Nya omvårdnadsprogrammet" ger kompetens för arbete inom hälso- och sjukvård samt med äldre och personer med funktionsnedsättning. Det ger också behörighet till vidare studier. Programmet är även en bra grund för yrken som exempelvis sjuksköterska, socionom, arbetsterapeut, psykolog,idrottslärare, polis eller brandman.

Organisationen bakom Vård- och omsorgscollege arbetar intensivt med att precisera innehållet i den nya utbildningen, utveckla pedagogiken och att kvalitetssäkra alla praktikplatser.

Nyfiken på att arbeta inom Socialtjänsten?

College handlar om att skapa en struktur för utbildning och lärande som innefattar såväl gymnasieutbildning som eftergymnasiala studier. Målet är att öka kvalitén i utbildningen samt att eleverna ska bli anställningsbara direkt. Vidareutbildning inom yrkesområdet kan innebära påbyggnad inom gymnasieutbildning, kvalificerad yrkesutbildning eller högskoleutbildning.

Ett viktigt framtidsperspektiv för arbetsgivarna är att säkra sina kompetensbehov. Innehållet i utbildningarna formas genom ett nära samarbete mellan utbildningsanordnare och företrädare för arbetslivet. En större del av utbildningarna kan komma att ske ute på arbetsplatserna och i högre grad ge den studerande möjlighet att komma i kontakt med modern utrustning och aktuella arbetsmetoder.

Inom ramen för collegeutbildning blir den studerande i högre utsträckning direkt anställningsbar. I college ska finnas plats för både teoretiska praktiker och praktiska teoretiker. En ambition är också att minska den snedvridna könsfördelningen som råder inom respektive område.

Utvecklingen av college sker i ett regionalt sammanhang där länets utbildningsanordnare, arbetsgivare, universitet samt berörda fackföreningar och organisationer samarbetar och kommer att skriva samverkansavtal. Innan collegebegreppet får användas som utbildningsutbud måste en certifiering ske utifrån nationellt fastställda kriterier

Senast uppdaterad: