Vård- och omsorgsprogrammet

Baldergymnasiet

Yrkesförberedande

Sökkod: VO

Vård- och omsorgsprogrammet förbereder dig på arbete med människor inom vård, friskvård och omsorg. Efterfrågat arbete, dessutom. Det finns ett stort anställningsbehov inom vården.

Utbildningen är en del av Vård- och omsorgscollege, där många organisationer samarbetar för att skapa en så bra utbildning som möjligt. Det innebär att du
går en modern utbildning som är anpassad till branschens behov.

Du lär dig att ta hand om människor som behöver vård och omsorg, samt hur man förebygger, behandlar och lindrar symtom för människor i olika omsorgssituationer.
Programmet har extra stort fokus på hälsa.

Du får också kunskaper om hur kroppen fungerar, betydelsen av att förstå andra människors livssituation och att förstå och bemöta människor utifrån kulturell och social bakgrund.

Vård- och omsorgscollege ger en yrkesexamen och direkt efter gymnasiet kan du börja ditt arbete som exempelvis undersköterska, boendehandledare, assistent eller personlig assistent.

Programmet ger dig också möjlighet att bli behörig för fortsatta studier på högskola/universitet. Du kommer att göra arbetsplatsförlagt lärande, APL
inom exempelvis äldreomsorgen, Stöd och service och sjukhuset.

Du är nästan garanterad anställning efter godkända studier. Vårdsektorn i Sverige behöver anställa 20 000–25 000 personer de närmaste tio åren.

Sedan hösten 2021 är programmets struktur förändrad utifrån att man vill ha en nationell standard på undersköterskeutbildningen. Grunden för ändringen är de kompetenskrav som socialstyrelsen har. Ändringen innebär Grundläggande behörighet till högskola erbjuds på två sätt. Genom att läsa 2700 poäng,
alternativt inom ramen för 2500 poäng genom aktiva val som programgemensamt.

Lär dig mer om Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege ger en yrkesexamen och direkt efter gymnasiet kan du börja ditt arbete som exempelvis undersköterska, boendehandledare, assistent eller personlig assistent.

Du är nästan garanterad anställning efter godkända studier. Vårdsektorn i Sverige behöver anställa 20 000 - 25 000 personer de närmsta 10 åren.

Programmet ger dig också möjlighet att bli behörig för fortsatta studier på högskola/universitet.

Det ska vara möjligt för dig att börja arbeta inom yrket direkt efter utbildningen. Utbildningen ger dig även grundläggande behörighet till både yrkeshögskola och universitet om du inte aktivt väljer bort det.

Om du vill ha grundläggande behörighet till högskola/universitet måste du läsa kurserna svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6. Detta kan du göra under din gymnasietid eller komplettera senare inom vuxenutbildningen.

De krav du behöver uppfylla för en yrkesexamen är:

 • Betyg i alla kurser som ingår i ditt program, 2500-2800 poäng.
 • Lägst betyg E i 400 poäng programgemensamma ämnen.
 • Lägst betyget E (godkänd) i kurser som omfattar minst 2250 poäng.
 • Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1.
 • Ditt gymnasiearbete måste vara godkänt.

En yrkesexamen ger grundläggande behörighet till yrkeshögskolans utbildningar.

På ett yrkesprogram har du minst 15 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande. Du kan också läsa vissa yrkesprogram som lärling, det innebär att halva utbildningen är ute på en eller flera arbetsplatser.

Vill du veta mer kan du fråga din studie- och yrkesvägledare eller läsa på www.studera.nu Länk till annan webbplats..

Anderstorpsgymnasiet

Anton Kemi

 • Bygg- och Anläggningsprogrammet
 • VVS och Fastighetsprogrammet
 • Fordon- och Transportprogrammet

Hanna Berglund

 • Samhällsvetenskapliga programmet

Marlene Eriksson

 • Estetiska programmet
 • Fjärrgymnasiet
 • Lärling

-------------------------------------------------

Baldergymnasiet

Maria Jaconelli

 • Industritekniska programmet
 • Teknikprogrammet
 • Teknikprogrammets fjärde år
 • Yrkesintroduktion - YI

Karin Åström

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • El- och energiprogrammet

Karita Sandström

 • Anpassad gymnasieskola
 • Vård- och omsorgsprogrammet

MarieLouise Norlund

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Individuellt alternativ - IA
 • Språkintroduktion - SI

---------------------------------------------------

Kanalskolan

Lina Lundgren - Holmström

 • International Baccalorian - IB
 • NIU/LIU

Elin Lundström

 • Ekonomiprogrammet
 • Individuellt alternativ - IA

-------------------------------------------------

Naturbruksgymnasiet

 

 • Naturbruksprogrammet

Karita Sandström

 • Anpassad gymnasieskola

Kontakta Kundtjänst, kundtjanst@skelleftea.se eller 0910-73 50 00, så förmedlar de kontakt till rätt vägledare.

Senast uppdaterad: