Utbildningsplan Vård- och omsorgsprogrammet

Så här ser utbildningsplanen ut för Vård- och omsorgsprogrammet.

Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1a, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a1, 50 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Svenska 2 eller svenska som andra språk 2, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng*
 • Svenska 3 eller svenska som andra språk 3, 100 poäng*
  *Kurserna går att välja bort. Önskas grundläggande behörighet inom ramen för 2500 poäng finns även möjlighet inom individuellt val och programfördjupning.

Programgemensamma ämnen 1300 poäng:

 • Anatomi och fysiologi 1, 50 poäng
 • Anatomi och fysiologi 2, 50 poäng
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 poäng
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 poäng
 • Gerontologi och geriatrik, 100 poäng
 • Hälso- och sjukvård 1, 100 poäng
 • Hälso- och sjukvård 2, 100 poäng
 • Omvårdnad 1, 100 poäng
 • Omvårdnad 2, 100 poäng
 • Psykiatri 1, 100 poäng
 • Psykiatri 2, 100 poäng
 • Psykologi, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a2, 50 poäng
 • Social omsorg 1, 100 poäng
 • Social omsorg 2, 100 poäng

Gymnasiearbete och individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 poäng
 • Individuellt val*, 200 poäng

Programfördjupning 200 Poäng

 • Etik och människans livsvillkor, 100 poäng
 • Engelska 6 / Barn- och ungdomsvård, 100 poäng

* Inom individuellt val kan du som elev välja att läsa grundläggande behörighet

 • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
 • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
 • Engelska 6
 • Läsa kurser utifrån ett kursutbud som skolorna erbjuder
Senast uppdaterad: