Administration, handel och varuhantering

Baldergymnasiet

Anpassad gymnasieskola

På programmet för administration, handel och varuhantering får du lära dig om handel, försäljning och hantering av varor. Programmet ger dig yrkeskunskaper så att du kan arbeta med olika arbetsuppgifter i till exempel en butik eller på ett lager.

På programmet för administration, handel och varuhantering får du lära dig om handel, försäljning och hantering av varor. Programmet ger dig yrkeskunskaper så att du kan arbeta med olika arbetsuppgifter i tex en butik eller på ett lager.

På programmet lär du dig om olika produkter och branscher, enklare administrativa uppgifter och produktens väg till kund. Under utbildningen får du utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med kund.

Du får möjlighet att lära dig hur man hanterar verktyg och maskiner som kan användas inom handel, administration och varuhantering. Du får också träna på att använda digital teknik i olika situationer kopplade till yrkeslivet.

Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en god hälsa. Utbildningen varvas med teori och arbetsplatsförlagt lärande. Programmet innehåller 22 veckors APL.

Programmet finns på Baldergymnasiet.

Här kan du se Skolverkets film om programmet "Administration, handel och varuhantering"

Ansöka till anpassad gymnasieskola (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Senast uppdaterad: