Anpassad gymnasieskola

Bild

Anpassad gymnasieskola vänder sig till dig som har rättighet att läsa den skolformen. Den sträcker sig över fyra år och är en frivillig skolform.

Anpassad gymnasieskola ska stimulera till personlig utveckling och social gemenskap. Den ska också ge möjlighet att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Utbildningen är därför mycket flexibel. Vårt mål är att du som elev ska utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Naturbruksgymnasiet.

Den ska ge dig en god grund för att sedan söka arbete eller fortsätta studera, och ge de kunskaper som behövs för att delta aktivt i samhällslivet. Utbildningen ska även stärka grunden för det livslånga lärandet.

På anpassad gymnasieskola sker arbetet i mindre grupper. Undervisningen utgår från dina enskilda behov och förutsättningar. Teoretiska kunskaper varvas med praktiska moment Du som elev har en egen individuell studieplan.

Utbildningar finns på tre skolor: Anderstorps­gymnasiet, Baldergymnasiet och Naturbruksgymnasiet. Vi erbjuder både nationella och individuella program.

Yrkesinriktade program

Alla nationella program är yrkesinriktade, vilket innebär att du kan börja arbeta direkt efter gymnasiet om du vill. Du kan också fortsätta studera på till exempel folkhögskola, inom studie­förbund eller på anpassad utbildning för vuxna.

Som elev på ett nationellt program ska du vara ute på en arbetsplats i minst 22 veckor. Detta kallas Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Genom APL får du yrkeskunskaper och lär dig yrkeskulturen på en arbetsplats. APL kan göras på en eller flera arbetsplatser.

Som elev på det individuella programmet läser du främst ämnesområden utan betyg, men du kan också kombinera dina studier med kurser från anpassad gymnasieskolas nationella program.

Anpassad gymnasieskola finns på tre skolor: Anderstorpsgymnasiet, Baldergymnasiet och Naturbruksgymnasiet.
Vi erbjuder både nationella och individuellt program.

Klicka på länkarna för att komma till programmen.

För att kunna ansöka till anpassad gymnasieskolans program krävs att huvudmannen har beslutat att eleven har rättighet att läsa enligt gymnasiesärskolan läroplan.

Ansöka till anpassad gymnasieskola (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Det är numera obligatoriskt för alla som vill ha skolskjuts att ansökan om det. Du kan ansökan om skolskjuts/skoltaxi via e-tjänst, där du loggar in med hjälp av bank-id eller mobilt band-id.

Du kan också kontakta kommunens kundtjänst 0910-735000 för att få en pappersblankett och ansöka på det sättet.

Anderstorpsgymnasiet

Anton Kemi

 • Bygg- och Anläggningsprogrammet
 • VVS och Fastighetsprogrammet
 • Fordon- och Transportprogrammet

Hanna Berglund

 • Samhällsvetenskapliga programmet

Marlene Eriksson

 • Estetiska programmet
 • Fjärrgymnasiet
 • Lärling

-------------------------------------------------

Baldergymnasiet

Maria Jaconelli

 • Industritekniska programmet
 • Teknikprogrammet
 • Teknikprogrammets fjärde år
 • Yrkesintroduktion - YI

Karin Åström

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • El- och energiprogrammet

Karita Sandström

 • Anpassad gymnasieskola
 • Vård- och omsorgsprogrammet

MarieLouise Norlund

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Individuellt alternativ - IA
 • Språkintroduktion - SI

---------------------------------------------------

Kanalskolan

Lina Lundgren - Holmström

 • International Baccalorian - IB
 • NIU/LIU

Elin Lundström

 • Ekonomiprogrammet
 • Individuellt alternativ - IA

-------------------------------------------------

Naturbruksgymnasiet

 

 • Naturbruksprogrammet

Karita Sandström

 • Anpassad gymnasieskola

Den nya anpassade gymnasieskolan har ett starkt samarbete mellan skola och arbetsliv. På alla nationella programmen har du 22 veckor arbetsförlagt lärande, APL. Under din APL innebär det att lärandet i kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser. APL är avgörande för att eleven ska bli väl förberedd för sitt yrkesområde.

Praktik förekommer även på individuellt program.

Anpassad gymnasieskola ska stimulera till personlig utveckling och social gemenskap. Den ska också ge möjlighet att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Utbildningen är därför mycket flexibel. Vårt mål är att du som elev ska utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Den ska ge dig en god grund för att sedan söka arbete eller fortsätta studera, och ge de kunskaper som behövs för att delta aktivt i samhällslivet. Utbildningen ska även stärka grunden för det livslånga lärandet.

På anpassad gymnasieskola sker arbetet i mindre grupper. Undervisningen utgår från dina enskilda behov och förutsättningar. Teoretiska kunskaper varvas med praktiska moment Du som elev har en egen individuell studieplan.

Senast uppdaterad: