Individuella program

Baldergymnasiet

Anpassad gymnasieskola

På anpassad gymnasieskolas individuella program arbetar vi för att ge dig som elev kunskaper som gör att du kan bli så självständig och leva ett så aktivt liv som möjligt.

Det individuella programmet är till för dig som inte kan gå ett nationellt program i anpassad gymnasieskola på grund av din funktionsnedsättning och som behöver en utbildning som är anpassad för dig och dina förutsättningar.

Utifrån anpassad gymnasieskolas läroplan och kursplan utformar vi tillsammans din utbildning, vi skapar förutsättningar för en undervisning i lugn takt som genomförs i mindre grupper. Hos oss läser du efter olika ämnesområden:

  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation
  • Natur och miljö
  • Idrott och hälsa
  • Hem– och konsumentkunskap
  • Estetisk verksamhet

Undervisningen ska utveckla dina kunskaper, skapa lust att lära och väcka nyfikenhet. Du får även stöd i att utveckla din kommunikation. Vi tycker det är viktigt att du får uppleva och lära i vardagsmiljöer, det innebär att undervisningen sker i skolan, ute i naturen eller i samhället. Under utbildningens sista läsår genomför du en praktikperiod som en del i förberedelsen inför sysselsättning och vuxenliv.

Behöver du mer utmaningar i dina studier kan du kombinera läsning i ämnesområden med kurser från anpassad gymnasieskolas nationella program. Du får inte några betyg när du läser ämnesområden, när du slutar får du ett anpassad gymnasieskolebevis som beskriver vad du har läst.

Programmet finns på Baldergymnasiet.

Här kan du se Skolverkets film om "Individuella program".

Ansöka till anpassad gymnasieskola (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Senast uppdaterad: