Skog, mark och djur

Naturbruksgymnasiet

Anpassad gymnasieskola

Programmet för skog, mark och djur passar dig som tycker om att vara utomhus och att ta hand om djur och natur. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med till exempel skogsbruk eller djurskötsel.

På inriktningen naturskötsel lär du dig att arbeta med och sköta skog och mark. Du får träna på olika praktiska uppgifter och lära dig att hantera olika maskiner, till exempel röj- och motorsåg. Du får även lära dig om hur vi brukar naturen och tar hand om den på bästa sätt.

På djurinriktningen lär du dig om olika djurgrupper, deras biologi och deras naturliga beteende. Du lär dig vad djuren behöver, vilka sjukdomar de kan få, deras hemmamiljö och hur man sköter om dem. Du utför arbetsuppgifter som ser till djurens bästa och leder till att de befinner sig i en bra miljö.

Du får en stor del av undervisningen på platser som passar till utbildningen, i till exempel skog och mark eller i stall och ladugård.

På programmet arbetar vi med arbetsmiljöfrågor för att se till att du inte får några arbetsskador och för att främja en god hälsa.

Utbildningen varvas med teori och arbetsplatsförlagt lärande. Programmet innehåller 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Programmet finns på Naturbruksgymnasiet i Burträsk.

Här kan du se Skolverkets film om programmet "Skog, mark och djur".

Ansöka till anpassad gymnasieskola (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Senast uppdaterad: